Veiklos sritys

Pagrindinė veiklos sritis – švietimas.

Pagrindinė švietimo veiklos rūšis – vidurinis ugdymas

Kitos švietimo veiklos rūšys:

 • ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas,
 • priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas,
 • pradinis ugdymas,
 • pagrindinis ugdymas,
 • sportinis ir rekreacinis švietimas,
 • kultūrinis švietimas,
 • kitas, niekur nepriskirtas, švietimas,
 • švietimui būdingų paslaugų veikla.

Kitos ne švietimo veiklos rūšys:

 • vaikų poilsio stovyklų veikla,
 • kita žmonių sveikatos priežiūros veikla,
 • kitas, niekur nepriskirtas, keleivinis sausumos transportas,
 • kita transportui būdingų paslaugų veikla,
 • kitų maitinimo paslaugų teikimas,
 • automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių nuoma ir išperkamoji nuoma,
 • kita valymo veikla,
 • nuosavo arba nuomojamo nekilnojamo turto nuoma ir eksploatavimas,
 • bibliotekų ir archyvų veikla.
Atnaujinta: 2021-09-21