Pusmečių ir atostogų datos

Pusmečių trukmė:

I pusmetis – 2021 m. rugsėjo 1 d.–2022 m. sausio 21 d.,

II pusmetis – 1–4 kl. 2022 m. sausio 24 d.–2022 m. birželio 10 d.,

                   5–8, I–II gimnazijos kl. 2022 m. sausio 24 d.–2022 m. birželio 27 d.,

                   III kl. gimnazijos kl. 2022 m. sausio 24 d.–2022 m. birželio 17 d.,

                   IV gimnazijos kl. 2022 m. sausio 18 d.–2022 m. gegužės 27 d.

Atostogų datos:

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Dienų sk.

Rudens

2021 m. lapkričio 3 d.

2021 m. lapkričio 5 d.

3

Žiemos (Kalėdų)

1–4 kl.,

5–8 kl., I–IV gimnazijos kl.

 

2021 m. gruodžio 27 d.

2021 m. gruodžio 27 d.

 

2022 m. sausio 7 d.

2022 m. sausio 7 d.

 

10

10

Žiemos

2022 m. vasario 14 d.

2022 m. vasario 18 d.

4

Pavasario (Velykų)*

2022 m. balandžio 19 d.

2022 m. balandžio 22 d.

4

Vasaros

1–4 kl.

5–8 kl., I–II gimnazijos kl.

III gimnazijos kl.

IV gimnazijos kl.

 

2022 m. birželio 13 d.

2022 m. birželio 28 d.

2022 m. birželio 20 d.

Pasibaigus brandos egzaminų sesijai

2022 m. rugpjūčio 31 d.

 

Vasaros atostogos skiriamos pasibaigus ugdymo procesui. Jų pradžią numato gimnazijos direktorius, suderinęs su Gimnazijos taryba ir Ignalinos rajono savivaldybės administracija.

Jeigu gimnazijos IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ar įskaitą pavasario (Velykų) atostogų metu, atostogų dienos, per kurią jis laiko egzaminą ar įskaitą, nukeliamos į artimiausias darbo dienas po atostogų – balandžio 12, 13 dienas.

Jeigu IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ugdymo proceso metu, jo pageidavimu (parašius prašymą gimnazijos direktoriui) prieš brandos egzaminą gali būti suteikiama laisva diena. Ši diena įskaičiuojama į ugdymo dienų skaičių.

Mokiniui, kuris poilsio, švenčių ar atostogų dienomis dalyvauja varžybose, olimpiadose, konkursuose, pateikus raštišką prašymą gimnazijos direktoriui laisva diena suteikiama artimiausią darbo dieną.

Atnaujinta: 2021-10-18