Projektai

GIMNAZIJOS PROJEKTINĖ VEIKLA 2020 M. 
(NUO 2020 M. SAUSIO 1 D. IKI 2020 M. GRUODŽIO 31 D.)

 

GIMNAZIJOS PROJEKTINĖ VEIKLA 2019 M. 
(NUO 2019 M. SAUSIO 1 D. IKI 2019 M. GRUODŽIO 31 D.)

Peržiūrėti projektus

 

GIMNAZIJOS PROJEKTINĖ VEIKLA 2018 M. 
(NUO 2018 M. SAUSIO 1 D. IKI 2018 M. GRUODŽIO 31 D.)

Projekto, programos pavadinimas
Laikotarpis
Finansavimas

Visos finansavimui ne iš mokyklos ar   savivaldybės biudžeto (įstaigos pavadinimas) gautos lėšos (Eur) ir/ar kita nauda

Iš jų gauta per 2018 metus, Eur

Visos projekto finansavimui mokyklos ir/ar savivaldybės (įstaigos pavadinimas) skirtos lėšos (Eur)

Iš jų skirta per 2018 metus, Eur

       

1. Projektas „Drąsinkime ateitį“ (akcija „Atmintis gyva, nes liudija“)

Nuo 2005 m. rugsėjo

VšĮ „Drąsinkime ateitį“

-

-

-

-

2. Pieno produktų vartojimo vaikų ir švietimo įstaigose paramos programa  „Pienas vaikams“

Nuo 2007 m.

Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondas ir Kaimo rėmimo programa (nacionalinė parama)

8693,93

 

 

683,67

-

-

3. Paramos programa „Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“

Nuo 2011 m.

lapkričio

Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondas ir Kaimo rėmimo programa (nacionalinė parama)

6452,33

 

378,59

-

-

4. Projektas ,,Išmok plaukti 8“ (2, 4 klasių mokiniams)

2018 m. rugsėjis – lapkritis

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

-

-

Ignalinos r. Vidiškių gimnazija

50,00

50,00

5. Visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa „ŽIV/AIDS ir lytiniu keliu plintančių infekcijų prevencijos priemonės 9–11 klasių moksleiviams“

2018 m. spalis – gruodis

-

-

Ignalinos rajono savivaldybės administracija

150,00

150,00

6. Projektas „Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės“

2017 m. rugsėjis – 2018 m. birželis

Europos Parlamentas

Įrengtas stendas

-

-

-

7. Ankstyvosios prevencijos ir vaikų socialinių įgūdžių ugdymo programa „Įveikiame kartu“

2018 m. gegužė – gruodis

VšĮ „Vaiko labui“

Gaunama metodinė medžiaga

-

Ignalinos r. Vidiškių gimnazija

28,00

28,00

8. Tarptautinė gamtosauginių mokyklų programa

2018 m. sausis – gruodis

Lietuvos žaliųjų judėjimas,

Aplinkosauginio švietimo fondas

Žalioji vėliava ir sertifikatas

-

Ignalinos r. Vidiškių gimnazija

115,00

115,00

9. Kultūrinių, socialinių, švietimo, sporto veiklų, turizmo plėtojimo priemonių finansavimo programa „Mokinių pleneras „Pažinsi savo kraštą – pažinsi save“

2018 m. balandis – gruodis

-

-

Ignalinos rajono savivaldybės administracija

400,00

400,00

10. Savanorystės projektas „Mes darom“. Akcija „Darom 2018“

Nuo 2009 m.

VšĮ „Mes Darom“

-

-

-

-

11. Projektas „Mes rūšiuojam“

2018 m. sausis – gruodis

Gamintojų ir Importuotojų Asociacija, UAB „Atliekų tvarkymo centras“,

VšĮ „Elektronikos gamintojų ir importuotojų organizacija“

-

-

-

-

12. Projektas „Mokyklų bibliotekų mėnuo“

2018 m. spalis

Lietuvos mokyklų bibliotekų darbuotojų asociacija

-

-

-

-

13. Pilietinė iniciatyva „Tolerancijos raktas“

2018 m. lapkritis

Tarptautinė istorinio teisingumo komisija

-

-

-

-

14. Tarptautinė ankstyvosios prevencijos programa „Zipio draugai“

2018 m. rugsėjis – gruodis

VšĮ „Vaiko labui“

Gaunama metodinė medžiaga

-

Ignalinos r. Vidiškių gimnazija

36,00

36,00

15. Tarptautinė ankstyvosios prevencijos programa „Obuolio draugai“

2018 m. rugsėjis – gruodis

VšĮ „Vaiko labui“

Gaunama metodinė medžiaga

-

Ignalinos r. Vidiškių gimnazija

108,00

108,00

16. Projektas „Pažink valstybę“

2018 m.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija

110,04

110,04

-

-

17. Projektas „Solidarumo bėgimas“

2018 m. spalis

Visuomeninė organizacija „Gelbėkit vaikus“

-

-

-

-

18. Programa „Paauglystės kryžkelės: gyvenimo įgūdžių ugdymas“

2018 m.

VšĮ LIONS QUEST LIETUVA

Mokomoji medžiaga

 

-

-

-

19. Vertimų ir iliustracijų projektas „Tavo žvilgsnis“

2018 m.

Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondas

Padėkos dalyviams,

kelionė į Slovakiją ir Austriją

Mokinių tėvai

 26,00

26,00

-

-

20. Vasaros stovykla socialiai remtiniems vaikams

2018 m. birželis

-

-

Ignalinos rajono savivaldybės administracija

274,40

274,40

21. Projektas „Knygų Kalėdos“

2018 m. lapkritis – 2019 m. sausis

Iniciatorė Lietuvos Respublikos Prezidentė D. Grybauskaitė

Padovanota 19 knygų

-

-

-

22. Projektas „Šiaurės šalių bibliotekų savaitė“

2018 m. lapkričio 12–18 d.

Šiaurės šalių ministrų tarybos biuras Lietuvoje

-

Šiaurės šalių asociacijų federacija „Norden“

-

-

-

-

23. Lietuvos mokinių kultūros pažinimo ir naudojimo įpročius stiprinanti programa  Kultūros pasas

2018 m. rugsėjis – gruodis

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras

-

Švietimo informacinių technologijų centras

315,00

315,00

-

-

24. Projektas „Kino klubai“

2018 m. spalis – gruodis

Lietuvos kino centras

Rodomi kino filmai

-

-

-

25. Projektas „TEATRE auGINAME ŽMOGŲ“

2018 m. spalis, lapkritis

Ignalinos kultūros ir sporto centras

-

-

Ignalinos r. Vidiškių gimnazija

12,00

12,00

26. Projektas „Olimpinė savaitė“

2018 m. spalis

Lietuvos tautinis olimpinis komitetas

-

 

 

 

 

27. Informatikos ir informatinio mąstymo konkursas „Bebras“

2018 m. lapkritis

Vilniaus universitetas

Padėkos dalyviams

-

-

-

28. Konkursas „Olympis“

2018 m. kovas, lapkritis

UAB „Advertis“

Padėkos dalyviams,

apdovanojimai nugalėtojams

Mokinių tėvai    

                             246,00

246,00

-

-

29. Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra“

2018 m. kovas

Lietuvos matematikų draugija

Padėkos dalyviams,

apdovanojimai nugalėtojams

Mokinių tėvai   

              62,00

62,00

-

-

30. Tarptautinė olimpiada/konkursas „KINGS“

2018 m.

UAB „Mokslo karaliai“

Padėkos dalyviams,

apdovanojimai nugalėtojams

Mokinių tėvai                                    

90,00

90,00

-

-

31. Tarptautinė internetinė olimpiada/konkursas „Nalanda“

2018 m.

Europos nuotolinio mokymo centras „Nalanda“

Padėkos dalyviams,

apdovanojimai nugalėtojams

Mokinių tėvai                                     

 2,00

2,00

-

-

32. Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Nuo 2016 m. spalio

Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras                       

2666,84

2666,84

-

-

33. Projektų „Parama maisto produktais IV“, „Parama higienos prekėmis“  priemonių vykdymas

2018 m. lapkritis – gruodis

-

-

Ignalinos rajono savivaldybės administracija

2014,84

2014,84

34. Visuotinė atvirų durų diena tėvų darbovietėse „Šok į tėvų klumpes“

2018 m. birželis

Mokinių tėvų darbovietės

Pažintinės išvykos

-

-

-

Iš viso 2018 m:

4580,14

Iš viso 2018 m.:

3188,24

GIMNAZIJOS PROJEKTINĖ VEIKLA 2017 M. 
(NUO 2017 M. SAUSIO 1 D. IKI 2017 M. GRUODŽIO 31 D.)

Švietimo įstaiga

Projekto, programos pavadinimas

Laikotarpis

Finansavimas

Visos finansavimui ne iš mokyklos,   savivaldybės biudžeto gautos lėšos

(įstaigos pavadinimas, lėšų kiekis), Eur

Iš jų gauta per 2016 metus, Eur

Visos skirtos lėšos iš mokyklos ar savivaldybės biudžeto (įstaigos pavadinimas, lėšų kiekis), Eur

Iš jų skirta per 2016 metus, Eur

Ignalinos r. Vidiškių gimnazija

1. Projektas „Drąsinkime ateitį“ (akcija „Atmintis gyva, nes liudija“)

Nuo 2005 m. rugsėjo

VšĮ „Drąsinkime ateitį“

-

-

-

-

2. Pieno produktų vartojimo vaikų ir švietimo įstaigose paramos programa  „Pienas vaikams“

Nuo 2007 m.

Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondas ir Kaimo rėmimo programa (nacionalinė parama)

8010,26

 

 

598,43

-

-

3. Paramos programa „Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“

Nuo 2011 m.

lapkričio

Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondas ir Kaimo rėmimo programa (nacionalinė parama)

6073,74

 

549,00

-

-

4. Projektas ,,Išmok plaukti 7“ (2, 3 klasių mokiniams)

2017 m. rugsėjis – gruodis

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

-

-

Ignalinos r. Vidiškių gimnazija

42,00

42,00

5. Vaikų ir paauglių psichikos sveikatos stiprinimo ir psichikos sveikatos sutrikimų prevencijos priemonės programa

2017 m. spalis

-

-

Ignalinos rajono savival-dybės administracija

295,67

295,67

6. Projektas „Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės“

2016 m. rugsėjis – 2017 m. birželis

Europos Parlamentas

Įrengtas stendas

-

-

-

7. Ankstyvosios prevencijos ir vaikų socialinių įgūdžių ugdymo programa „Įveikiame kartu“

2017 m. gegužė – gruodis

VšĮ „Vaiko labui“

Gaunama metodinė medžiaga

-

Ignalinos r. Vidiškių gimnazija

116,95

116,95

8. Tarptautinė gamtosauginių mokyklų programa

2017 m. sausis – gruodis

Lietuvos žaliųjų judėjimas

-

-

Ignalinos r. Vidiškių gimnazija

115,00

115,00

9. Projektas „Šachmatai mokyklose“

2017 m. gruodis

Lietuvos šachmatų federacija

Gautos pratybos, knygos

-

-

-

10. Savanorystės projektas „Mes darom“. Akcija „Darom 2017“

Nuo 2009 m.

VšĮ „Mes Darom“

-

-

-

-

11. Projektas „Mes rūšiuojam“

2017 m. sausis – gruodis

Gamintojų ir Importuotojų Asociacija, UAB „Atliekų tvarkymo centras“,

VšĮ „Elektronikos gamintojų ir importuotojų organizacija“

-

-

-

-

12. Projektas „Mokyklų bibliotekų mėnuo“

2017 m. spalis

Lietuvos mokyklų bibliotekų darbuotojų asociacija

-

-

-

-

13. Pilietinė iniciatyva „Tolerancijos rankos“

2017 m. lapkritis

Tarptautinė istorinio teisingumo komisija

-

-

-

-

14. Tarptautinė ankstyvosios prevencijos programa „Zipio draugai“

2017 m. rugsėjis – gruodis

VšĮ „Vaiko labui“

Gaunama metodinė medžiaga

-

Ignalinos r. Vidiškių gimnazija

36,00

36,00

15. Tarptautinė ankstyvosios prevencijos programa „Obuolio draugai“

2017 m. rugsėjis – gruodis

VšĮ „Vaiko labui“

Gaunama metodinė medžiaga

-

Ignalinos r. Vidiškių gimnazija

54,00

54,00

16. Vertimų ir iliustracijų projektas „Tavo žvilgsnis“

2017 m.

Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondas

Padėkos dalyviams, apdovanojimai nugalėtojams

Mokinių tėvai                                    23,00                         

23,00                         

-

-

17. „Saugiausia Ignalinos rajono  mokykla“

2016–2017 m.

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Ignalinos rajono policijos komisariatas

-

-

-

-

18. Vasaros stovykla socialiai remtiniems vaikams

2017 m. birželis

-

-

Ignalinos rajono savival-dybės administracija

287,70

287,70

19. Projektas „Knygų Kalėdos“

2017 m. lapkritis – 2018 m. sausis

Iniciatorė Lietuvos Respublikos Prezidentė D. Grybauskaitė

Padovanota 18 knygų

-

-

-

20. Projektas „Šiaurės šalių bibliotekų savaitė“

2017 m. lapkričio 13–19 d.

Šiaurės šalių ministrų tarybos biuras Lietuvoje

Šiaurės šalių asociacijų federacija „Norden“

-

-

-

-

21. Neformaliojo vaikų švietimo projektas „MUMS – mokykla, ugdanti mokinių sveikatą“

2017 m. rugsėjis – gruodis

Molėtų r. Alantos gimnazija

300,00

300,00

-

-

22. Programa eTwinning

2017 m. sausis – gegužė

Švietimo mainų paramos fondas

-

-

-

-

23. 2017 m. Gamtos Kengūros projektas

2017 m. sausis – kovas

Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondas

Padėkos dalyviams, apdovanojimai nugalėtojams

Mokinių tėvai                                      4,60

4,60

-

-

24. 2017 m. Kalbų Kengūros projektas

2017 m. sausis – kovas

Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondas

Padėkos dalyviams, apdovanojimai nugalėtojams

Mokinių tėvai                                   16,10

16,10

-

-

25. Informatikos ir informatinio mąstymo konkursas „Bebras“

20167m. lapkritis

Vilniaus universitetas

-

-

-

-

26. Konkursas „Olympis“

2017 m. kovas, lapkritis

UAB „Advertis“

Padėkos dalyviams, apdovanojimai nugalėtojams

Mokinių tėvai                                 231,00

231,00

-

-

27. Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra“

2017 m. kovas

Lietuvos matematikų draugija

Padėkos dalyviams, apdovanojimai nugalėtojams

Mokinių tėvai                                    36,00                                     

36,00

-

-

28. Šviečiamoji gyvulininkystės programa

2017 m. rugsėjis – gruodis

Programos LEADER ir žemdirbių mokymo metodikos centras

Pratybos, prizai

-

-

-

29. Projektas „Padrąsinti. Įkvėpti. Palaikyti“

2017 m. sausis – gegužė

Andrius Tapinas

4 susitikimai su įžymiais žmonėmis

-

-

-

30. Tarptautinė olimpiada/konkursas „KINGS“

2017 m.

UAB „Mokslo karaliai“

Mokinių tėvai                                    90,00

90,00

Ignalinos r. Vidiškių gimnazija

50,00

50,00

31. Tarptautinė internetinė olimpiada/konkursas „Nalanda“

2017 m.

Europos nuotolinio mokymo centras „Nalanda“

Mokinių tėvai                                      2,00

2,00

-

-

32. Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Nuo 2016 m. spalio

Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras

-

-

-

-

Iš viso 2017 m:

1850,13

Iš viso 2017 m.:

997,32

GIMNAZIJOS PROJEKTINĖ VEIKLA 2016 M. 
(NUO 2016 M. SAUSIO 1 D. IKI 2016 M. GRUODŽIO 31 D.)

Švietimo įstaiga

Projekto pavadinimas

Projekto pradžios ir pabaigos data

Finansavimas

Visos projekto finansavimui ne iš mokyklos (savivaldybės) biudžeto skirtos lėšos

(iš kur ir kiek), Eur

Iš jų gauta per 2016 metus, Eur

Visos projekto  laikotarpiui kofinansavimui ar papildomoms veikloms skirtos mokyklos (savivaldybės) lėšos, Eur

Iš jų skirta per 2016 metus, Eur

 Ignalinos r. Vidiškių gimnazija

1. Projektas „Drąsinkime ateitį“ (akcija „Atmintis gyva, nes liudija“)

Nuo 2005 m. rugsėjo

VšĮ „Drąsinkime ateitį“ (žmogiškieji ištekliai)

-

-

-

-

2. Pieno produktų vartojimo vaikų ir švietimo įstaigose paramos programa  „Pienas vaikams“

Nuo 2007 m.

Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondas ir Kaimo rėmimo programa (nacionalinė parama)

7411,83

 

 

449,08

-

-

3. Paramos programa „Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“

Nuo 2011 m.

lapkričio

Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondas ir Kaimo rėmimo programa (nacionalinė parama)

5524,74

 

446,90

-

-

4. Projektas ,,Išmok plaukti 6“ (2, 3 klasių mokiniams)

2016 m. rugsėjis – gruodis

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

-

-

Ignalinos r. Vidiškių gimnazija

                            40,00

40,00

5. Smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir psichikos sveikatos stiprinimo priemonės programa „Smurto artimoje aplinkoje prevencija ir psichikos sveikatos stiprinimas“

2016 m. spalis

-

-

Ignalinos rajono savival-dybės administracija

                           330,00

330,00

6. Kultūrinių, socialinių, švietimo, sporto veiklų, turizmo plėtojimo priemonių programa „Vidiškių dvaro buvusių savininkų Kamienskių palikimas Ignalinos miesto istorijos vingiuose“

2016 m. balandis – gegužė

 

 

-

 

 

-

Ignalinos rajono savival-dybės administracija

                           900,00

900,00

7. Ankstyvosios prevencijos ir vaikų socialinių įgūdžių ugdymo programa „Įveikime kartu“

 2016 m. gegužė –gruodis

VšĮ „Vaiko labui“

Gaunama metodinė medžiaga

-

Ignalinos r. Vidiškių gimnazija

                            4,00

4,00

8. Tarptautinė gamtosauginių mokyklų programa

2016 m. sausis – gruodis

Lietuvos žaliųjų judėjimas

-

-

145,00

145,00

9. Projektas LMF „Gimtosios žemės dovanos“

2016m. sausis – birželis

A.P.P.L.E. bendrija

200,00

 

200,00

-

-

10. Savanorystės projektas „Mes darom“ Akcija „Darom - 2016“

Nuo 2009 m.

VšĮ „Mes darom“

-

-

-

-

11. Projektas „Mes rūšiuojam“

2016 m. sausis – gruodis

Gamintojų ir Importuotojų Asociacija, UAB „Atliekų tvarkymo centras“,

VšĮ „Elektronikos gamintojų ir importuotojų organizacija“

-

-

-

-

12. Projektas „Solidarumo bėgimas“

2016 m.

Organizacija „Gelbėkit vaikus“

-

-

-

-

13. Pilietinė iniciatyva „Tolerancijos paukštis“

2016 m.

Tarptautinė istorinio teisingumo komisija

-

-

-

-

14. Tarptautinė ankstyvosios prevencijos programa „Zipio draugai“

2016 m. rugsėjis – gruodis

VšĮ „Vaiko labui“

Gaunama metodinė medžiaga

-

Ignalinos r. Vidiškių gimnazija

64,70

64,70

15. Tarptautinė ankstyvosios prevencijos programa „Obuolio draugai“

2016 m. rugsėjis – gruodis

VšĮ „Vaiko labui“

Gaunama metodinė medžiaga

-

Ignalinos r. Vidiškių gimnazija

65,84

65,84

16. Projekto „USEFUL, USABILITY, DISPOSABILITY“ ambasadorių programa

2016 m. gegužė

VšĮ „Europos socialinis verslumo ugdymo ir inovatyvių studijų institutas“

-

-

-

-

17. „Saugiausia Ignalinos rajono  mokykla“

2015–2016 m.

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Ignalinos rajono policijos komisariatas

Įrengtas stendas

-

-

-

18. Vasaros stovykla socialiai remtiniems vaikams

2016 m. birželis

-

-

Ignalinos rajono savival-dybės administracija

624,72

624,72

19. Projektas „Knygų Kalėdos“

2016 m. lapkritis – 2017 m. sausis

Iniciatorė Lietuvos Respublikos Prezidentė D. Grybauskaitė

Padovanotos 79 knygos

-

-

-

20. Projektas „Šiaurės šalių bibliotekų savaitė“

2016 m. lapkričio 14–20 d.

Šiaurės šalių ministrų tarybos biuras Lietuvoje

Šiaurės šalių asociacijų federacija „Norden“

-

-

-

-

21. Projektas „Mano nuveikti darbai bibliotekoje“, skirtas bibliotekų metams paminėti

2016 m. vasaris – spalis

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras

-

-

-

-

22. Programa eTvinning

2016 m. sausis – gruodis

Švietimo mainų paramos fondas

-

 

 

 

23. 2016 m. Gamtos Kengūros projektas

2016 m. sausis – kovas

Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondas

Padėkos dalyviams, apdovanojimai nugalėtojams

Mokinių tėvai

6,90

6,90

-

-

24. 2016 m. Kalbų Kengūros projektas

2016 m. sausis – kovas

Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondas

Padėkos dalyviams, apdovanojimai nugalėtojams

Mokinių tėvai

6,90

6,90

-

-

25. Informatikos ir informacinio mąstymo konkursas „Bebras“

2016 m. lapkritis

Vilniaus universitetas

-

-

-

-

26. Konkursas „Olympis“

2016 m. kovas, lapkritis

UAB „Advertis“

Padėkos dalyviams, apdovanojimai nugalėtojams

Mokinių tėvai

116,00

116,00

-

-

27. Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra“

2016 m. kovas

Lietuvos matematikų draugija

Padėkos dalyviams, apdovanojimai nugalėtojams

Mokinių tėvai

46,00

46,00

-

-

Iš viso 2016 m:

1271,78

Iš viso 2016 m.:

2174,26

 

GIMNAZIJOS PROJEKTINĖ VEIKLA 2015 M. 
(NUO 2015 M. SAUSIO 1 D. IKI 2015 M. GRUODŽIO 31 D.)

 

Švietimo įstaiga

Projekto pavadinimas

Projekto pradžios ir pabaigos data

Finansavimas

Visos projekto finansavimui ne iš mokyklos (savivaldybės) biudžeto skirtos lėšos

(iš kur ir kiek), Eur

Iš jų gauta per 2015 metus, Eur

Visos projekto  laikotarpiui kofinansavimui ar papildomoms veikloms skirtos mokyklos (savivaldybės) lėšos, Eur

Iš jų skirta per 2015 metus, Eur

Ignalinos r. Vidiškių gimnazija

1. Projektas „Drąsinkime ateitį“ (akcija „Atmintis gyva, nes liudija“) Nuo 2005 m. rugsėjo

VšĮ „Drąsinkime ateitį“ (žmogiškieji ištekliai)

-

-

-

2. Pieno produktų vartojimo vaikų ir švietimo įstaigose paramos programa  „Pienas vaikams“

Nuo 2007 m.

Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondas ir Kaimo rėmimo programa (nacionalinė parama)

6962,75

 

 

686,30

-

-

3. Paramos programa „Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“

Nuo 2011 m.

lapkričio

Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondas ir Kaimo rėmimo programa (nacionalinė parama)

5077,84

 

367,54

-

-

4. Projektas „Standartizuotų  mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo lavinimo mokykloms kūrimas“, II etapas

2015 m.

gegužė – spalis

Nacionalinis egzaminų centras

Seminarai, apibendrinta statistinė informacija apie 4 ir 8 klasių mokinių pasiekimus

-

-

-

5. Projektas „Išmok plaukti 5“ (3 klasės mokiniams) 2015 m. rugsėjis – gruodis

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

-

-

40,00

40,00

6. Alkoholio, tabako, narkotikų ir kitų psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos priemonės programa „Efektyvios tėvystės įgūdžių mokymai“ 2015 m. spalis – gruodis

Ignalinos rajono savivaldybės sveikatos rėmimo specialioji programa

-

-

286,00

286,00

7. Projektas „Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro 5–8 klasių mokinių esminių kompetencijų ugdymas“ 2012 m. vasaris – 2015 m. sausis

Švietimo ir mokslo ministerijos Ugdymo plėtotės centras

Mokymai

-

-

-

8. Projektas „Ugdymo karjerai infrastruktūros bendrajame ugdyme ir profesiniame mokyme sukūrimas ir plėtra“ Nuo 2012 m.

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras

13734,10

13734,10

-

-

9. Tarptautinė gamtosauginių mokyklų programa 2015 m. sausis – gruodis

Lietuvos žaliųjų judėjimas

-

-

363,00

363,00

10. Projektas „Ignalinos rajono savivaldybės viešųjų pastatų energijos efektyvumo didinimas (4 etapas“ 2015m. sausis – gruodis

Valstybės biudžeto lėšos

64275,35

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos

332688,11

396963,46

5967,68

5967,68

11. Projektas LMF „Kelionė į teatro šalį su H. K. Andersenu“

2015m. sausis – birželis

A.P.P.L.E. bendrija

575,48

575,48

-

-

12. Projektas „Mes rūšiuojam“

2015 m. sausis – gruodis

Gamintojų ir Importuotojų Asociacija, UAB „Atliekų tvarkymo centras“,

VšĮ „Elektronikos gamintojų ir importuotojų organizacija“

-

-

-

-

13. Akcija „Darom - 2015“

Nuo 2009 m.

Savanorystės projektas „Mes darom“

-

-

-

-

14. Projektas „Solidarumo bėgimas“

2015 m.

Organizacija „Gelbėkit vaikus“

-

-

-

-

15. Pilietinė iniciatyva „Tolerancijos knyga“

2015 m.

Tarptautinė istorinio teisingumo komisija

-

-

-

-

16. Projektas „Tavo žvilgsnis“

2015 m.

Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondas

-

-

-

-

17. 2015 m. Gamtos Kengūros projektas

2015 m.

Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondas

-

-

-

-

18. 2015 m. Istorijos Kengūros projektas

2015 m.

Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondas

-

-

-

-

19. 2015 m. Kalbų Kengūros projektas

2015 m.

Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondas

-

-

-

-

Iš viso 2015 m:

412326,88

Iš viso 2015 m.:

6656,68

 

GIMNAZIJOS PROJEKTINĖ VEIKLA 2014 M. 
(NUO 2014 M. SAUSIO 1 D. IKI 2014 M. GRUODŽIO 31 D.)

Projekto pavadinimas

Projekto pradžios ir pabaigos data

Finansavimas

Visos projekto finansavimui ne iš mokyklos (savivaldybės) biudžeto skirtos lėšos

(iš kur ir kiek), Lt

Iš jų gauta per 2014 metus, Lt

Visos projekto  laikotarpiui kofinansavimui ar papildomoms veikloms skirtos mokyklos (savivaldybės) lėšos, Lt

Iš jų skirta per 2014 metus, Lt

1. Projektas „Drąsinkime ateitį“ (akcijos „Konstitucijos egzaminas“, „Atmintis gyva, nes liudija“)

Nuo 2005 m. rugsėjo

VšĮ „Drąsinkime ateitį“ (žmogiškieji ištekliai)

-

-

-

-

2. Akcija „Darom – 2014“

2014 m.

balandis

Savanorystės projektas „Mes darom“

-

-

-

-

3. Pieno produktų vartojimo vaikų ir švietimo įstaigose paramos programa  „Pienas vaikams“

Nuo 2007 m.

Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondas ir Kaimo rėmimo programa (nacionalinė parama)

21671,33

 

 

2367,43

-

-

4. Paramos programa „Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“

Nuo 2011 m.

lapkričio

Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondas ir Kaimo rėmimo programa (nacionalinė parama)

16263,72

 

2986,88

-

-

5. Projektas „Standartizuotų testų panaudojimo ugdymo kokybei gerinti galimybės: II dalis“

2014 m.

gegužė – spalis

Nacionalinis egzaminų centras

Seminarai, apibendrinta statistinė informacija apie 4,8 klasių mokinių pasiekimus

-

-

-

6. Projektas ,,Išmok plaukti 2“ (3 klasės mokiniams)

2014 m. rugsėjis – gruodis

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

-

-

100,00

100,00

7. Projektas „Lyderių laikas 2“

2012 – 2014 m.

Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras

Mokymai, konsultavimas,    neformaliosios studijos, 5 dienų stažuotė Lenkijoje ir Čekijoje

5 dienų stažuotė Estijoje ir Suomijoje

-

-

-

8. Projektas „Kuriame respubliką“

2014 m.

Pilietinės  visuomenės institutas finansuojamas Europos sąjungos socialinio fondo bei Lietuvos respublikos biudžeto lėšomis

-

-

-

-

9. Projektas ,,Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro 5–8 klasių mokinių esminių kompetencijų ugdymas“

2012 m. vasaris – 2015 m. sausis

Švietimo ir mokslo ministerijos Ugdymo plėtotės centras

Mokymai

-

-

-

10. Projektas „Ugdymo karjerai infrastruktūros bendrajame ugdyme ir profesiniame mokyme sukūrimas ir plėtra“

Nuo 2012 m.

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centru

Mokymai, konsultantai ugdymui,

nešiojamas kompiuteris

-

-

-

11. Projektas „Saugiausia Ignalinos rajono  mokykla“

2014 m. sausis – gruodis

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Ignalinos rajono policijos komisariatas

Pažymėjimas

-

-

-

12. Projektas „Mes rūšiuojam“

2014 m. sausis – gruodis

Gamintojų ir Importuotojų Asociacija, UAB „Atliekų tvarkymo centras“,

VšĮ „Elektronikos gamintojų ir importuotojų organizacija“

-

-

-

-

13. Tarptautinė gamtosauginių mokyklų programa

2014 m. sausis – gruodis

Lietuvos žaliųjų judėjimas

-

-

1000,00

1000,00

14. Fizinio aktyvumo skatinimo programa

2014 m. rugsėjis

-

-

800,00

800,00

15. Projektas „Aukštosios kultūros impulsai mokykloms (AKIM)“

2014 m. sausis – gruodis

Lietuvos meno kūrėjų asociacija

         Gaunami literatūriniai žurnalai, susitikimai su menininkais

-

-

-

16. Profesinės savanorystės projektas

„Kam to reikia“

2014 m. sausis - gruodis

VšĮ „SOS projektai“

Paskaitos mokiniams

-

-

-

17. Mokyklų tobulinimo programos plius projektas „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra“ II etapas

2012 – 2014 m.

Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras

Mokymai

-

-

-

Iš viso:

5 354,31

Iš viso 2014 m.:

1 900,00

 

GIMNAZIJOS PROJEKTINĖ VEIKLA 2013 M. 
(NUO 2013 M. SAUSIO 1 D. IKI 2013 M. GRUODŽIO 31 D.)

1. Projektas „Drąsinkime ateitį“ (akcijos „Konstitucijos egzaminas“, „Atmintis gyva, nes liudija“) Nuo 2005 m. rugsėjo

VšĮ „Drąsinkime ateitį“ (žmogiškieji ištekliai)

 

-

-

-

2. Akcija „Darom – 2013“

2013 m.

balandis

Savanorystės projektas „Mes darom“

 

-

-

-

3. Pieno produktų vartojimo vaikų ir švietimo įstaigose paramos programa  „Pienas vaikams“

Nuo 2007 m.

Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondas ir Kaimo rėmimo programa (nacionalinė parama)

19303,90

 

 

3176,91

-

-

4. Paramos programa „Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“

Nuo 2011 m.

lapkričio

Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondas ir Kaimo rėmimo programa (nacionalinė parama)

13276,84

 

3081,94

-

-

5. Projektas „Sveikatiada“ Nuo 2010 m. gruodžio

Labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas“

Gaunamos metodinės rekomendacijos

-

-

-

6. Projektas ,,Išmok plaukti 2“ (3 klasės mokiniams) 2013 m. rugsėjis – gruodis

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

-

-

70,00

70,00

7. Projektas „Lyderių laikas 2“ 2012 – 2014 m.

Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras

Mokymai, konsultavimas,    neformaliosios studijos, 5 dienų stažuotė Lenkijoje ir Čekijoje

-

-

-

8. Comenius mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programa 2012 m. gruodis – 2013 m. gegužė

Švietimo mainų paramos fondas (ES lėšos)

10654,82

(3079,43 EUR)

10654,82

-

-

9. Projektas ,,Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro 5-8 klasių mokinių esminių kompetencijų ugdymas“ 2012 m. vasaris – 2015 m. sausis

Švietimo ir mokslo ministerijos Ugdymo plėtotės centras

-

-

-

-

10. Projektas „Ugdymo karjerai infrastruktūros bendrajame ugdyme ir profesiniame mokyme sukūrimas ir plėtra“ 2012 – 2014 m.

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centru

Mokymai, konsultantai ugdymui

-

-

-

11. Projektas „Saugiausia Ignalinos rajono  mokykla“

2013 m. sausis - gruodis

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Ignalinos rajono policijos komisariatas

-

-

-

-

12. Projektas „Mes rūšiuojam“

2013 m. sausis – gruodis

Gamintojų ir Importuotojų Asociacija, UAB „Atliekų tvarkymo centras“,

VšĮ „Elektronikos gamintojų ir importuotojų organizacija“

-

-

-

-

13. Tarptautinė gamtosauginių mokyklų programa 2013 m. sausis – gruodis

Lietuvos žaliųjų judėjimas

-

-

1000,00

1000,00

14. Fizinio aktyvumo skatinimo programa

2013 m. rugsėjis

-

-

1300,00

1300,00

15. Projektas „Aukštosios kultūros impulsai mokykloms (AKIM)“

2013 m. sausis – gruodis

Lietuvos meno kūrėjų asociacija

         Gaunami literatūriniai žurnalai

-

-

-

16. Projektas „Aplinkosaugos gerinimas plėtojant Ignalinos ir Kraslavos miestų apšvietimo technologijas

2013 m. gegužė – birželis

VšĮ Ignalinos atominės elektrinės regiono plėtros agentūra (IAERPA), Ignalinos rajono savivaldybės administracija, Kraslavos (Latvija) savivaldybės taryba.

       Paskaitos, mokymai – kūrybinės  dirbtuvės

-

-

-

17. Profesinės savanorystės projektas „Kam to reikia“

2013 m. sausis - gruodis

VšĮ „SOS projektai“

Paskaitos mokiniams

-

-

-

18. Mokyklų tobulinimo programos plius projektas „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra“ II etapas

2012 – 2014 m.

Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras

Mokymai

-

-

-

19. Mokyklų tobulinimo programos plius projektas „Regioninių švietimo valdymo informacinių sistemų plėtra ir švietimo politikos analizės specialistų kompetencijos tobulinimas“ 2011 – 2013 m.

Švietimo informacinių technologijų centras

Mokymai

 

-

-

-

Iš viso:

16913,67

Iš viso 2013 m.:

2370,00

 

GIMNAZIJOS PROJEKTINĖ VEIKLA 2012 M. 
(NUO 2012 M. SAUSIO 1 D. IKI 2012 M. GRUODŽIO 31 D.)

Projektas „Drąsinkime ateitį“ (akcijos „Konstitucijos egzaminas“, „Atmintis gyva, nes liudija“) Nuo 2005 m. rugsėjo

VšĮ „Drąsinkime ateitį“ (žmogiškieji ištekliai)

-

 

-

-

Akcija „Darom – 2012“ 2012-04

Savanorystės projektas „Mes darom“

-

-

-

-

Paramos programa „Pienas vaikams“ Nuo 2007 m.

Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondas ir Kaimo rėmimo programa (nacionalinė parama)

16126,99

 

 

4714,59

-

-

Paramos programa „Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“ Nuo 2011-11-01

Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondas ir Kaimo rėmimo programa (nacionalinė parama)

10194,90

7845,13

-

-

Mokyklų tobulinimo programos plius projektas „Technologijų, menų ir gamtos mokslų mokymo infrastruktūra“ 2009 – 2012 m.

Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras

61791,00

6792,94

-

-

Mokyklų tobulinimo programos plius projektas „Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas“ 2009 – 2012 m.

Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras

54034,09

2807,20

-

-

Projektas „Sveikatiada“ Nuo 2010 m. gruodžio

Labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas“

Gaunamos metodinės rekomendacijos

-

-

-

Programos „Pilietinis ir tautinis vaikų švietimas Lietuvos Respublikos miestų ir kaimų vietovėse, taikant neformaliojo ugdymo metodus“ projektas „Piliečio žadintuvas“ 2011 – 2012 m.

VšĮ „Menų ir mokymo namai“, VšĮ Nacionalinis socialinės integracijos institutas

Mokymai, metodinė medžiaga

Ignalinos r. Vidiškių gimnazija

1350,00

1350,00

1350,00

1350,00

Projektas „Gyvenu pats“ 2011 m. rugsėjis – 2012 m. birželis

Švietimo mainų paramos fondas

1400,00

1400,00

-

-

Tarptautinė vaikų socialinių įgūdžių ugdymo programa „Zipio draugai“ 2011 m. rugsėjis – 2012 m. birželis

VšĮ „Vaiko labui“

Gaunama metodinė medžiaga

Ignalinos r. Vidiškių gimnazija

166,00

166,00

166,00

166,00

Ankstyvosios prevencijos ir vaikų socialinių įgūdžių ugdymo programa „Įveikiame kartu“ 2011 m. rugsėjis –

2012 m. birželis

VšĮ „Vaiko labui“

Gaunama metodinė medžiaga

Ignalinos r. Vidiškių gimnazija

186,00

186,00

186,00

186,00

Projektas ,,Išmok plaukti 2“ (3 klasės mokiniams) 2012 m. rugsėjis – gruodis

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

-

Ignalinos r. Vidiškių gimnazija

130,00

130,00

130,00

130,00

Projektas „Lyderių laikas 2“ 2012 – 2014 m.

Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras

Mokymai, konsultavimas, neformaliosios studijos

-

-

-

Comenius mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programa 2012 m. gruodis – 2013 m. gegužė

Švietimo mainų paramos fondas (ES lėšos)

10654,82

(3079,43 EUR)

10654,82

-

-

Mokyklų tobulinimo programos plius projekto „Technologijų, menų ir gamtos mokslų mokymo infrastruktūra“ papildoma atranka 2012 m. gegužė  – 2013 m. birželis

Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras

Bus gauti planšetiniai kompiuteriai 5 kl. mokiniams

-

-

-

Projektas ,,Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro 5-8 klasių mokinių esminių kompetencijų ugdymas“ 2012 m. vasaris – 2015 m. sausis

Ugdymo plėtotės centras

-

-

-

-

Projektas ,,Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“ Nuo 2012 m. rugsėjo

Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centras

-

-

-

-

Projektas „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra“

2012 m.

Švietimo ir mokslo ministerija

1200,33

1200,33

-

-

Projektas „Saugiausia Ignalinos rajono  mokykla“

2012 m. spalis - gruodis

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Ignalinos rajono policijos komisariatas, Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius

-

-

-

-

Projektas „Mes rūšiuojam“

2012 m. spalis – gruodis

Gamintojų ir Importuotojų Asociacija, UAB „Atliekų tvarkymo centras“,

VšĮ „Elektronikos gamintojų ir importuotojų organizacija“

-

-

-

-

Iš viso:

37247,01

Iš viso:

1832,00

 

 

TURTO, GAUTO PAGAL MTP+ PROJEKTĄ "BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MODERNIZAVIMAS" SĄRAŠAS

 

1.    Daugiafunkcinis kopijavimo aparatas ,,Konica Minolta Bizhub 163“ su priedais - 1 vnt. (1297,10 Lt).

2.    Nešiojamas kompiuteris HP 6730b – 4 vnt. (9867,48 Lt).

3.    Interaktyvioji lenta Smart SB680 su mobiliu stovu – 1 vnt. (5504.94 Lt).

4.    Įstaigų darbo kėdė – 6 vnt.(1163,82 Lt).

5.    Kompiuterinis - rašomasis stalas – 6 vnt. (649,74 Lt).

6.    Pertvara – 3 vnt. (71,40 Lt).

7.    Vežimėlis kompiuterio procesoriui – 3 vnt. (35,70 Lt).

8.    Šoninė spintelė – 6 vnt. (1720,74 Lt).

9.    Baltoji lenta ,,Mobile reversible board“ – 1 vnt. (669,97 Lt).

10.  Projektorius Casio XJ-S32 ir dokumentų kamera Aver Vision CP-300 – 1 vnt. (3241,56 Lt).

11.  Stacionarus kompiuteris ,,Lenovo ThinkCentre M58“ - 3 vnt. (7507,71 Lt).

12.  Spinta Nr. 2 – 4 vnt. (1335,84 Lt).

13.  Spinta Nr. 3 – 1 vnt. (220,22 Lt).

14.  Spinta Nr. 5 – 2 vnt. (217,80 Lt).

15.  Spinta Nr. 7 – 1 vnt. (298,87 Lt).

16.  Projektorius Nr. 2 ,,BENQ MX810ST“ – 8 vnt. (17424,00 Lt).

 

TURTO, GAUTO PAGAL MTP+ PROJEKTĄ "TECHNOLOGIJŲ, MENŲ IR GAMTOS MOKSLŲ INFRASTRUKTŪRA" SĄRAŠAS

 

1.    Nešiojamas kompiuteris HP 6730b – 1 vnt. (2539,79 Lt).

2.    Stacionarus kompiuteris Lenovo ThinkCentre M58 (meniniam ugdymui) – 3 vnt. (7474,17 Lt).

3.    Fotoaparatas Kodak Easyshare Z981 – 1 vnt. (834,90 Lt).

4.    Nespalvotas spausdintuvas Xerox Phaser 3100 MFP/S – 1 vnt. (399,30 Lt).

5.    Projektorius Epson EB-X7 ir dokumentų kamera AverVision 300AF – 1 vnt. (3291,20 Lt).

6.    Spalvotas spausdintuvas XEROX Phaser 6121 MFP/s – 1 vnt. (1571,79 Lt).

7.    Puslapio maketų kūrimo kompiuterinė programa ,,InDesign CS5 7 Windows Internacional Englich AOO License 1 USER EDU License“ (5 vietų licencijos) (65062033A) – 1 vnt. (2589,40 Lt).

8.    Degimo krosnelė ,,SNOL 45/1200“ – 1 vnt. (5554,00 Lt).

9.    Įrankių rinkinys keramikos darbams – 1 vnt. (1446,00 Lt).

10.  Dailės reikmenų ir įrankių rinkinys – 1 vnt. (699,99 Lt).

11.  Darbų eksponavimo įrangos rinkinys – 1 vnt. (460,01 Lt).

12.  Grafikos spausdinimo presas – 1 vnt. (6469,44 Lt).

13.  Ampermetras – 3 vnt. (490,05 Lt).

14.  Elektros rinkinys – 3 vnt. (3343,23 Lt).

15.  Elektrostatikos demonstracijų rinkinys – 1 vnt. (590, 48 Lt).

16.  Laidų rinkinys – 2 vnt. (166,98 Lt).

17.  Rinkinys geometrinei ir banginei optikai – 3 vnt. (5045,70 Lt).

18.  Voltmetras – 3 vnt. (461,01 Lt).

19.  Demonstracinis kinematikos ir dinamikos rinkinys – 1 vnt. (5820, 10 Lt).

20.  Įrenginys dujų dėsniams demonstruoti – 1 vnt. (1061,17 Lt).

21.  Varžos matavimo rinkinys – 1 vnt. (3182,30 Lt).

22.  Įrangos rinkinys piešimui, tapybai, kūrybinių ir projektinių darbų atlikimui – 1 vnt. (1506,45 Lt).

23.  Fotoaparatas "Olympus SP-610UZ" - 1 vnt. (605,00 Lt).

24. Tekstilinių audinių marginimo rėmai ,,Janava“ – 2 vnt. (425,92 Lt).

25. Laboratorinis stovas – 2 vnt. (484,00 Lt).

26. Papildomų riedmenų ašių su ratukais rinkinys – 1 vnt. (242,00 Lt).

27. Darbų eksponavimo įrangos rinkinys – 1 vnt. (180,29 Lt).

28. Molbertas su piešimo lenta – 3 vnt. (326,70 Lt).

29. Dailės pamokoms skirtas stalas – 1 vnt. (554,18 Lt).

30. Gamtamokslinio kabineto uždara spinta – 2 vnt. (1195,48 Lt).

31. Gamtamokslinio kabineto uždara spinta su įstiklintomis durimis – 3 vnt. (2406,69 Lt).

 

GIMNAZIJOS PROJEKTINĖ VEIKLA 2011 M.

(NUO 2011 M. SAUSIO 1 D. IKI 2011 M. GRUODŽIO 31 D.)

Projekto pavadinimas

Laikotarpis

Finansavimas

Projekto finansavimui skirtos lėšos

(iš kur ir kiek), Lt

Iš ju panaudota per 2010 metus, Lt

Visos projekto  laikotarpiui kofinansavimui ar papildomoms veikloms skirtos mokyklos (savivaldybės) lėšos

Iš jų panaudota per 2010 metus, Lt

Projektas „Drąsinkime ateitį“ (akcijos „Atšvaitai“, „Konstitucijos egzaminas“, „Atmintis gyva, nes liudija“

Nuo 2005 m. rugsėjo

VšĮ „Drąsinkime ateitį“ (žmogiškieji ištekliai)

 

-

 -

-

-

Akcija „Darom – 2011“

2011-04

Savanorystės projektas „Mes darom“

-

 -

-

-

Mokyklų tobulinimo programos plius projektas „Besimokančių mokyklų tinklai“

2007 m. sausis –

2011 m. spalis

Švietimo ir mokslo ministerija

12 418,18

 

-

-

Paramos programa „Pienas vaikams“

Nuo 2007 m.

Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondas ir Kaimo rėmimo programa (nacionalinė parama)

11 412,40

 2 976,90

-

-

Paramos programa „Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose 2010 – 2013 m.“ Nuo 2011-11-01

Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondas ir Kaimo rėmimo programa (nacionalinė parama)

2 349,77

2 349,77

-

-

Mokyklų tobulinimo programos plius projektas „Technologijų, menų ir gamtos mokslų mokymo infrastruktūra“ 2009 – 2012 m.

Švietimo ir mokslo ministerija

65 520,00

 

20 160,42

-

-

Mokyklų tobulinimo programos plius projektas „Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas“

2009 – 2012 m.

Švietimo ir mokslo ministerija

61 147,09

19 496,73 

-

-

Comenius partnerystės projektas „Gegen Gewalt-gemeinsam statt einsam“

2009 m. rugpjūtis – 2011 m. liepa

Švietimo mainų paramos fondas

(ES lėšos)

44 886,40

(13 000,00 EUR)

29 553,00

-

-

Projektas „Sveikatiada“ Nuo 2010 m. gruodžio

Labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas“

Gaunamos metodinės rekomendacijos

- - -
Projektas „Draugystė be sienų“ (smurto ir patyčių mažinimas) 2011 m. gegužė

VO „Gelbėkit vaikus“

Rėmėjų prizai

- - -
Projektas „Tobulėk. Auk. Pažink. Kurk“. Projektas ,,Piliečio žadintuvas“ 2011 m. rugsėjis – 2012 m. gegužė

Švietimo mainų paramos fondas

VšĮ „Menų ir mokymo namai“

-

-

1350,00 1350,00
Projektas ,,Gyvenu pats“ Nuo 2011 m. rugsėjo

Švietimo mainų paramos fondas

1 400,00

1 400,00 - -
Tarptautinė vaikų socialinių įgūdžių ugdymo programa ,,Zipio draugai“ 2011 m. rugsėjis –2012 m. birželis

VšĮ ,,Vaiko labui“

Gaunama metodinė medžiaga

-

166,00 166,00
Ankstyvosios prevencijos ir vaikų socialinių įgūdžių ugdymo programa ,,Įveikiame kartu“

2011 m. rugsėjis –

2012 m. birželis

VšĮ ,,Vaiko labui“

Gaunama metodinė medžiaga

-

186,00 186,00

Projektas ,,Išmok plaukti“ (3 klasės mokiniams)

2011 m. spalis – lapkritis

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

-

-

330,00

330,00

Iš viso

75 936,82

Iš viso

2 032,00

 

 

GIMNAZIJOS PROJEKTINĖ VEIKLA 2010 M.

(NUO 2010 M. SAUSIO 1 D. IKI 2010 M. GRUODŽIO 31 D.)

Projekto pavadinimas

Laikotarpis

Finansavimas

Projekto finansavimui skirtos lėšos

(iš kur ir kiek), Lt

Iš ju panaudota per 2010 metus, Lt

Visos projekto  laikotarpiui kofinansavimui ar papildomoms veikloms skirtos mokyklos (savivaldybės) lėšos

Iš jų panaudota per 2010 metus, Lt

Projektas „Drąsinkime ateitį“

Nuo 2005 m. rugsėjo

VšĮ „Drąsinkime ateitį“ (žmogiškieji ištekliai)

-

 

-

-

Mokyklų tobulinimo programos plius projektas „Besimokančių mokyklų tinklai“

2007 m. sausis –

2011 m. spalis

Švietimo ir mokslo ministerija

12418,18

 

4308,81

-

-

Tarptautinė gamtosauginių mokyklų programa

Nuo 2007 m.

Aplinkosauginio švietimo fondas

-

 

Savivaldybė

6000,00

1000,00

Paramos programa „Pienas vaikams“

Nuo 2007 m.

Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondas ir Kaimo rėmimo programa (nacionalinė parama)

8435,50

 

 

2000,16

-

-

Mokyklų tobulinimo programos plius projektas „Technologijų, menų ir gamtos mokslų mokymo infrastruktūra“

2009 – 2012 m.

Švietimo ir mokslo ministerija

65520,00

-

-

-

Mokyklų tobulinimo programos plius projektas „Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas“

2009 – 2012 m.

Švietimo ir mokslo ministerija

61147,09

31730,16

-

-

Švietimo mainų paramos fondo Comenius partnerystės projektas „Gegen Gewalt-gemeinsam statt einsam“

 

2009 m. rugpjūtis – 2011 m. liepa

Švietimo mainų paramos fondas

(ES lėšos)

44886,40

(13 000,00 EUR)

10728,92

-

-

Lietuvos futbolo federacijos programos „Sugrąžinkime vaikus į stadionus“ projektas „Futboliukas“ (Kazitiškio skyriuje)

2009 m. gruodis – 2010 m. kovas

Lietuvos futbolo federacija

Nupirktas sportinis inventorius

-

-

-

Lietuvos futbolo federacijos programos „Sugrąžinkime vaikus į stadionus“ projektas „Linksmoji vasaros futbolo mokykla“ (gimnazijoje)

2010 m. rugpjūtis

Lietuvos futbolo federacija

    Nupirktas sportinis inventorius

-

-

-

Iš viso

48768,05

Iš viso

1000,00

 

GIMNAZIJOS PROJEKTINĖ VEIKLA 2009 – 2010 M. M.

(NUO 2009 M. RUGSĖJO 1 D. IKI 2010 M. RUGPJŪČIO 31 D.)

 

Projekto pavadinimas

Laikotarpis

Finansavimas

Gautos lėšos viso projekto įgyvendinimui

(iš kur ir kiek)

Savivaldybės ir

 įstaigos 

parama projektui

(kiek lėšų)

„Drąsinkime ateitį“

2009 – 2010 m. m.

-

-

„Mokyklų tobulinimo programos plius“ projektas „Besimokančių mokyklų tinklai“

Nuo 2009 m. sausio

Švietimo ir mokslo ministerija

Bus nupirkta konferencinė įranga

-

Tarptautinė gamtosauginių mokyklų programa

2009 m.

-

Savivaldybė

1 000 Lt

Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos programa „KOVOK, kad GYVENTUM... GYVENK, kad LAIMĖTUM“

2009 m. rugsėjis – gruodis

Švietimo ir mokslo ministerija

1 120 Lt

-

Paramos programa „Pienas vaikams“

2009 – 2010 m. m.

Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondas ir Kaimo rėmimo programa (nacionalinė parama).

2 652,50 Lt

-

ŠMM vaikų socializacijos projektas „Mes – dizaineriai“

2009 m. balandis – lapkritis

Švietimo ir mokslo ministerija

5 000 Lt

-

Visuomeninės organizacijos „Gelbėkit vaikus“ projektas „Draugystė be sienų“

2009 m.

rugsėjis – spalis

„Gelbėkit vaikus“ organizacija

520 Lt

-

 „Mokyklų tobulinimo programos plius“ projektas „Technologijų, menų ir gamtos mokslų mokymo infrastruktūra“ 2009-2010 m.

Švietimo ir mokslo ministerija

16 111,15 Lt

-
„Mokyklų tobulinimo programos plius“ projektas „Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas“ 2008-2010 m.

Švietimo ir mokslo ministerija

31 730,16

-

TMID paraiškų konkursas „Edukacinė kelionė : Kazitiškio ir gretimų seniūnijų kultūros, istorijos, gamtos paminklų tyrinėjimas“ (Kazitiškio skyriuje)

2009 m. spalis

Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas prie LR Vyriausybės

500 Lt

-

TMID paraiškų konkursas „Priešmokyklinio amžiaus vaikų kalbinių gebėjimų ugdymas“ (Kazitiškio skyriuje)

2009 m. spalis

Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas prie LR Vyriausybės

244 Lt

-

Švietimo mainų paramos fondo Comenius partnerystės projektas „Gegen Gewalt-gemeinsam statt einsam“

2009 m. rugpjūtis – 2011 m. liepa

Švietimo mainų paramos fondas (ES lėšos)

44 886,40 Lt

(13 000 eurų)

-

Finansinės paramos teikimo švietimo įstaigoms įsigyti specialiąsias mokymo priemones projektas

2009 m. lapkritis

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras

1500 Lt

-

Respublikinis projektas „Skatinkime Europos demokratines vertybes per tarpkultūrinį valstybės švenčių komunikavimą“

2009 m. rugsėjis – gruodis

Tarptautinės organizacijos ZONTA Vilniaus klubas

857,63 Lt

-

Lietuvos futbolo federacijos programos „Sugrąžinkime vaikus į stadionus“ projektas „Futboliukas“ (Kazitiškio skyriuje)

2009 m. gruodis – 2010 m. kovas

Lietuvos futbolo federacija

Nupirktas sportinis inventorius

-

Lietuvos futbolo federacijos programos „Sugrąžinkime vaikus į stadionus“ projektas „Linksmoji vasaros futbolo mokykla“

2010 m. rugpjūtis

Lietuvos futbolo federacija

Nupirktas sportinis inventorius

-

Iš viso 106 121,84 Lt

 105 121,84 Lt

1 000 Lt

Atnaujinta: 2021-02-11