Vizija, misija

VIZIJA

Mokykla, kurioje svarbūs visi ir kiekvienas.

 

MISIJA

Teikti ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį ir vidurinį ugdymą. Bendradarbiaujant su mokiniu ir jo šeima padėti kiekvienam mokiniui ugdytis dalykines ir bendrąsias kompetencijas bei atsakingai planuoti savo karjerą.

 

FILOSOFIJA

„Gera mokykla man yra ta vieta, kurioje tuo pačiu metu po tuo pačiu stogu visi moko ir visi mokosi“ (Rolandas Barthas).

 

VERTYBĖS:

tolerancija, pilietiškumas, pagarba ir pagalba vienas kitam.

 

Atnaujinta: 2021-10-13