Mokytojai

 IGNALINOS R. VIDIŠKIŲ GIMNAZIJA

 

PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS 2021–2022 M. M.

 

 

 

Eil.

Nr.

 

 

Vardas, pavardė

 

 

Gimimo data

 

 

Išsilavinimas

 

 

Kada ir kokią mokslo įstaigą baigė

 

 

Specialybė

 

 

Dėstomas dalykas

 

 

Kvalifikacinė kategorija

(kada gauta)

 

 

Ped. darbo stažas

 

Studijos

(mokymosi įstaiga, mokymosi programa)

1.

Elena

Abeciūnienė

1961-08-10

aukštasis

1984 VVPI

2000 PPRC

Biologija,

Pradinio ugdymo

pedagogika

Pradinių klasių mokymas

Vyr. mokytojas

1998-05-29

(pradinio ugdymo programos dalykai)

42,0

-

2.

Danguolė Bajarūnienė

1966-06-07

aukštasis

2005 VU

 

Istorija

Istorija,

pilietiškumo pagrindai

Vyr. mokytojas

2015-09-01

(istorija)

Mokytojas

2009-01-01

(užsienio k. (vokiečių)

27,0

-

3.

Rožė Bielinienė

1964-09-20

aukštasis

1989 ŠPI

Pradinio mokymo pedagogika ir metodika

Pradinių klasių mokymas

Vyr. mokytojas

2008-12-30

(pradinio ugdymo programos  dalykai)

38,0

-

4.

Viktorija Čibirė

(dirba ne pagrindinėse pareigose)

1986-10-13

aukštasis

2009 Vilniaus kolegija

 

Populiarioji muzika

Neformalusis švietimas

Mokytoja

2012-09-01

5,9

-

5.

Diana

Gabrilavičienė

1976-08-11

aukštasis

2016 LEU

Technologijų pedagogika

Technologijos

Mokytojas

2021-09-01

-

-

6.

Joana

Garnevičienė

1974-01-02

aukštasis

1998 VPU

 

 

2002 KTU

Fizika,

astronomija

 

Informatika

Informacinės

technologijos,

fizika

 

Metodininkas

2012-09-01

(fizika)

Metodininkas

2006-04-12

(inform. techn.)

23,1

-

7.

Neringa Grikinienė

1975-06-05

aukštasis

2005 VPU

Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogika 

Priešmokyklinio ugdymo grupė

Mokytojas

2008-01-01

(pradinio ugdymo programos dalykai)

21,1

-

8.

Gintaras

Gruodis

1981-06-13

aukštasis

2004 LKKA

Sveikatos ugdymas

Fizinis ugdymas

 

Metodininkas

2012-09-01

(kūno kultūra)

16,6

-

9.

Lionė

Gruodienė

 

1958-11-17

aukštesn.

1985 

Tallat-Kelpšos muzikos

mokykla

Muzika

Muzika

Vyr. mokytojas

2017-01-01

(muzika)

41,6

-

10.

Diana

Kindurienė

1972-06-09

aukštasis

1994 ŠPI

 

2005 KU

 

Pradinio mokymo pedagogika

Pradinio ugdymo pedagogika

Pradinių klasių mokymas

 

 

Metodininkas

2017-09-01

(pradinio ugdymo programos dalykai)

27,0

-

11.

Audronė

Krikščionaitienė

 

1980-04-25

aukštasis

 

aukštesn.

2006 ŠU

 

2002 Vilniaus

aukštesn. ped. m-kla

Dailė ir

technologijos,

Dailės ir darbų

pedagogika

Dailė,

technologijos

Metodininkas

2015-09-01

(dailė)

Metodininkas

2010-09-01

(technologijos)

19,0

-

12.

Audrius

Krikščionaitis

1977-12-15

aukštasis

2000 ŠPU

Specialioji pedagogika

(spec. pedagogas, logopedas)

Spec. pedagogas, logopedas

Vyr. mokytojas

2006-04-12

(specialus dalykas)

21,0

-

13.

Violeta Kreivėnienė

(dirba ne pagrindinėse pareigose)

1961-06-25

aukštasis

1984 VVPI

Geografija ir fizinis auklėjimas

Geografija

Metodininkas

2003-09-30 (geografija)

36,3

-

14.

Ingrida

Labuckienė

 

1973-12-02

aukštasis

1996  ŠPI

 

2002 ŠU

 

2007 VPU

2008 VU

Pradinio mokymo pedagogika ir muzika

Anglų kalbos ankstyvas mokymas

Anglų filologija

Teisė

Užsienio k. (anglų)

 

Metodininkas

2019-01-01

(užsienio k. (anglų)

Vyr. mokytojas

2001-01-05

(pradinio ugdymo programos dalykai)

25,1

-

15.

Agnė Lenard-Levčenkienė

(dirba ne pagrindinėse pareigose)

1987-10-31

aukštasis

2010 VPU

Etika

Dorinis ugdymas (etika)

Žmogaus sauga

Vyr. mokytojas

2021-09-01

(dorinis ugdymas (etika)

11,0

-

16.

Virginija Maskoliūnienė

(dirba ne pagrindinėse pareigose)

1961-06-28

aukštasis

2007 VPU

Lietuvių filologija

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

Metodininkas

2018-09-01

37,0

-

17.

Vitalija

Medzevičienė

1958-09-26

aukštasis

1984 VVU

 

 

2001 VPU

Bibliotekininkystė  ir bibliografija

 

Etika

Ugdymas karjerai

 

Mokytojas

1999-11-18

(istorija)

Vyr. mokytojas

1999-03-19

(dorinis ugdymas etika)

37,0

-

18.

Neringa Mudėnienė

1972-02-25

aukštasis

1996 VPI

Lietuvių kalba  ir literatūra

Lietuvių kalba ir literatūra

Metodininkas

2017-01-01

(lietuvių k.)

25,0

-

19.

Irmantas Nalivaika

(dirba ne pagrindinėse pareigose)

1985-10-13

aukštasis

2010 LKKA

Sportas, kūno kultūra

Neformalusis švietimas

 

Mokytojas

2010-09-01

(kūno kultūra)

8,9

-

20.

Ilona

Pakalkienė

1971-01-13

aukštasis

1993  ŠPI

 

2004  KU

Pradinio mokymo pedagogika

Pradinio ugdymo

pedagogika

Pradinių klasių mokymas

 

Metodininkas

2009-09-01

(pradinio ugdymo programos  dalykai)

28,0

-

21.

Sonata Petkūnienė

(dirba ne pagrindinėse pareigose)

1971-08-17

aukštasis

1994  VPU

 

Biologija ir

žemės ūkio pagrindai

Biologija

 

 

Metodininkas

(biologija)

2011-09-01

Mokytojas

2008-01-02

   (geografija)

23,0

-

22.

Jurgita

Raketienė

 

1977-09-17

aukštasis

 

 

aukštesn.

2003 VPU

 

2008 VPU

1999 Rokiškio

aukštesn. ped. mokykla

Vokiečių filologija

 

Anglų filologija

Vokiečių kalbos pedagogika

Užsienio k. (anglų),

užsienio k. (vokiečių)

 

Vyr. mokytojas

2005-03-25

(užsienio k. (vokiečių k.)

Vyr. mokytojas

2011-01-01

(užsienio k. (anglų )

22,9

-

23.

Jurgita

Rėkašienė

1976-04-12

aukštasis

 

aukštesn.

2005 VPU

 

2003 Utenos aukšt. med.

mokykla

Socialinė

pedagogika,

Socialinis darbas

Socialinis

pedagogas

 

 

Metodininkas

2011-09-01

(specialus dalykas (socialinis pedagogas)

19,1

-

24.

Diana

Simaškienė

1963-03-12

aukštasis

 

 

2007 VPU

 

 

Lietuvių filologija

 

 

-

Vyr. mokytojas

(technologijos)

2005-06-23

Mokytojas

2009-09-01

(lietuvių k. (gimtoji)

II vadybinė

2009-09-01

29,0

-

25.

Elena Skripkauskienė

(dirba ne pagrindinėse pareigose)

1960-11-08

aukštasis

2007 KU

Choreografijos studijų programa

Neformalusis švietimas

 

Vyr. mokytojas

1999-11-18

(šokis)

 

39,7

-

26.

Liudmila

Spornaja

 (dirba ne pagrindinėse pareigose)

 

1966-07-14

aukštasis

1987 VPI

Matematika

Matematika

Vyr. mokytojas

2001-01-01

34,0

-

27.

Nadiežda Stefanskaja

(dirba ne pagrindinėse pareigose)

1965-06-22

aukštasis

1986 VPU 

Rusų kalba ir literatūra

Užsienio kalba (rusų)

 

Vyr. mokytojas

1997-04-29

(užsienio k. (rusų)

35,0

-

28.

Jūratė

Sveikauskienė

1966-03-25

aukštasis

1988  VVPI

Lietuvių kalba ir literatūra

-

Vyr. mokytojas

2003-05-08

(lietuvių k. (gimtoji)

II vadybinė

2009-09-01

31,5

-

29.

Jūratė

Šalkauskienė

1968-06-02

aukštasis

1991 VU

 

Rusų k. ir literatūra

Pradinių klasių mokymas

 

Vyr. mokytojas

2011-09-01

(pradinio ugdymo programos  dalykai)

30,0

-

30.

Laimutė Šimonienė

(dirba ne pagrindinėse pareigose)

1961-02-14

aukštasis

1984 VVPI

 

Chemija,

biologija

Chemija,

biologija,

gamta ir žmogus

Metodininkas

1999-05-18

(chemija)

 Mokytojas

2018-09-01

(biologija)

37,0

-

31.

Audronė Urbonienė

(dirba ne pagrindinėse pareigose)

1967-06-26

aukštasis

 

 

 

aukštesn.

2006

Religijos studijų kolegija

2005

Katechetų

mokykla

Katalikų religijos pagrindinių neuniversitetinių  studijų programa

Dorinis ugdymas

(tikyba)

Vyr. mokytojas

2005-12-29

(dorinis ugdymas (tikyba)

34,0

-

32.

Dainius Vaitkevičius

1985-06-24

aukštasis

2008 VPU

 

Matematikos ir informatikos studijų programa

Matematika, ekonomika ir verslumas

 

Vyr. mokytojas

2015-09-01

(matematika, informacinės technologijos)

Vyr. mokytojas

2017-09-01

(ekonomika ir verslumas)

12,0

-

                                                                                                                                                                                

Atnaujinta: 2021-09-27