Darbo užmokestis

2021 m. vidutinis darbo užmokestis

Eil. Nr.

Darbuotojai

Pareigybių skaičius

Vidutinis darbo užmokestis (be atskaitymų)

Vidutinis tarifikuojamų val. skaičius

GIMNAZIJOS ADMINISTRACIJA

1

Direktorius

1

-

-

2

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1

-

-

3

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui

1

-

-

PEDAGOGINIAI DARBUOTOJAI

4

Mokytojas metodininkas

11

1478,48

33,64

5

Vyresnysis mokytojas

12

1144,27

28,26

6

Mokytojas

4

  408,50

 10,56

7

Bibliotekininkas

0,75

 

 

8

Socialinis pedagogas

1

-

-

9

Specialusis pedagogas

0,75

-

-

10

Logopedas

0,5

-

-

11

Mokytojo padėjėjas

1,0

-

-

12

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas

0,55

-

-

PAGALBINIO PERSONALO DARBUOTOJAI

13

Valytojas

5,5

642,00

40

14

Kiemsargis

1

-

-

15

Vairuotojas

3,5

870,00

40

16

Vyriausiasis buhalteris

1

-

-

17

Kompiuterių įrangos derintojas

0,75

-

-

18

Vyriausiasis virėjas

1

-

-

19

Virėjas

1,5

750,00

40

20

Pagalbinis virtuvės darbininkas

0,5

-

-

21

Statinių priežiūros darbininkas

1

-

-

22

Video laborantas

0,25

-

-

23

Elektrikas

0,5

-

-

24

Raštinės administratorius

1

-

-

25

Prekių ir paslaugų pirkimo specialistas

0,5

-

-

Atnaujinta: 2021-10-19