Finansinių ataskaitų rinkiniai

2021

2021 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
2021 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
2021 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2020

2020 m. finansinių ataskaitų rinkinys
2020 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
2020 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
2020 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2019

2019 m. finansinių ataskaitų rinkinys
2019 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
2019 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
2019 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2018

2018 m. finansinių ataskaitų rinkinys
2018 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
2018 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
2018 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2017

2017 m. finansinių ataskaitų rinkinys
2017 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
2017 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2016

IV ketvirčio veiklos ataskaita
III ketvirčio finansavimo sumos 2 dalis
III ketvirčio finansavimo sumos 1 dalis
III ketvirčio veiklos ataskaita
III ketvirčio finansinės būklės ataskaita 2 dalis
III ketvirčio finansinės būklės ataskaita 1 dalis
III ketvirčio aiškinamasis raštas 2 dalis
III ketvirčio aiškinamasis raštas 1 dalis
II ketvirčio finansavimo sumos 2 dalis
II ketvirčio finansavimo sumos 1 dalis
II ketvirčio veiklos ataskaita
II ketvirčio finansinės būklės ataskaita 2 dalis
II ketvirčio finansinės būklės ataskaita 1 dalis
I ketvirčio finansavimo sumos 2 dalis
I ketvirčio finansavimo sumos 1 dalis
I ketvirčio veiklos ataskaita
I ketvirčio finansinės būklės ataskaita 2 dalis
I ketvirčio finansinės būklės ataskaita 1 dalis

2015

Finansinė atskaitomybė
II ketvirčio veiklos ataskaita
I ketvirčio veiklos ataskaita
II ketvirčio finansinės būklės ataskaita
I ketvirčio finansinės būklės ataskaita
II ketvirčio finansavimo sumos
I ketvirčio finansavimo sumos
II ketvirčio aiškinamasis raštas

2014

Finansinė atskaitomybė
III ketvirčio veiklos ataskaita
II ketvirčio veiklos ataskaita
I ketvirčio veiklos ataskaita
III ketvirčio finansinės būklės ataskaita
II ketvirčio finansinės būklės ataskaita
I ketvirčio finansinės būklės ataskaita

2013 m.

IV ketvirčio veiklos ataskaita
III ketvirčio veiklos ataskaita
II ketvirčio veiklos ataskaita
I ketvirčio veiklos ataskaita
IV ketvirčio finansinės būklės ataskaita
III ketvirčio finansinės būklės ataskaita
II ketvirčio finansinės būklės ataskaita
I ketvirčio finansinės būklės ataskaita

2012 m.

IV ketvirčio veiklos ataskaita
III ketvirčio veiklos ataskaita
II ketvirčio veiklos ataskaita
I ketvirčio veiklos ataskaita
IV ketvirčio finansinės būklės ataskaita
III ketvirčio finansinės būklės ataskaita
II ketvirčio finansinės būklės ataskaita
I ketvirčio finansinės būklės ataskaita
Aiškinamasis raštas

Atnaujinta: 2021-11-24