Darbuotojų kontaktai

Direktorė

Jūratė Sveikauskienė

jurate.sveikauskiene@vidiskiugimnazija.lt

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Diana Simaškienė

diana.simaskiene@vidiskiugimnazija.lt

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui

Rolandas Gulbinskas

rolandas.gulbinskas@vidiskiugimnazija.lt

Vyriausioji buhalterė

Rimantė Gailevskienė

rimante.gailevskiene@vidiskiugimnazija.lt

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas

Neringa Grikinienė

neringa.grikiniene@vidiskiugimnazija.lt

Pradinių klasių mokytojai

Elena Abeciūnienė

elena.abeciuniene@vidiskiugimnazija.lt

Diana Kindurienė

diana.kinduriene@vidiskiugimnazija.lt

Ilona Pakalkienė

ilona.pakalkiene@vidiskiugimnazija.lt

Jūratė Šalkauskienė

jurate.salkauskiene@vidiskiugimnazija.lt

Rožė Bielinienė

roze.bieliniene@vidiskiugimnazija.lt

Dorinio ugdymo mokytojai

Audronė Urbonienė

audrone.urboniene@vidiskiugimnazija.lt

Agnė Lenard-Levčenkienė

agne.levcenkiene@vidiskiugimnazija.lt

Lietuvių kalbos mokytojai

Virginija Maskoliūnienė

virginija.maskoliuniene@vidiskiugimnazija.lt

Neringa Mudėnienė

neringa.mudeniene@vidiskiugimnazija.lt

Užsienio kalbų mokytojai

Ingrida Labuckienė

ingrida.labuckiene@vidiskiugimnazija.lt

Jurgita Raketienė

jurgita.raketiene@vidiskiugimnazija.lt

Nadiežda Stefanskaja

nadiezda.stefanskaja@vidiskiugimnazija.lt

Matematikos mokytojai

Liudmila Spornaja

liudmila.spornaja@vidiskiugimnazija.lt

Dainius Vaitkevičius

dainius.vaitkevicius@vidiskiugimnazija.lt

Gamtos mokslų mokytojai

Joana Garnevičienė

joana.garneviciene@vidiskiugimnazija.lt

Sonata Petkūnienė

sonata.petkuniene@vidiskiugimnazija.lt

Laimutė Šimonienė

laimute.simoniene@vidiskiugimnazija.lt

Socialinių mokslų mokytojai

Danguolė Bajarūnienė

danguole.bajaruniene@vidiskiugimnazija.lt

Violeta Kreivėnienė

violeta.kreiveniene@vidiskiugimnazija.lt

Menų ir technologijų mokytojai

Lionė Gruodienė

lione.gruodiene@vidiskiugimnazija.lt

Audronė Krikščionaitienė

audrone.krikscionaitiene@vidiskiugimnazija.lt

Diana Gabrilavičienė

diana.gabrilaviciene@vidiskiugimnazija.lt

Elena Skripkauskienė

elena.skripkauskiene@vidiskiugimnazija.lt

Fizinio ugdymo mokytojai

Gintaras Gruodis

gintaras.gruodis@vidiskiugimnazija.lt

Irmantas Nalivaika

irmantas.nalivaika@vidiskiugimnazija.lt

Mokytojo padėjėjai

Janė Juršėnienė

jane.jurseniene@vidiskiugimnazija.lt

Laura Gaideu

laura.gaideu@vidiskiugimnazija.lt

Specialusis pedagogas, logopedas

Audrius Krikščionaitis

audrius.krikscionaitis@vidiskiugimnazija.lt

Socialinis pedagogas

Jurgita Rėkašienė

jurgita.rekasiene@vidiskiugimnazija.lt

Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje

Irena Čeponienė

irena.ceponiene@vidiskiugimnazija.lt

Bibliotekininkas

Vitalija Medzevičienė

vitalija.medzeviciene@vidiskiugimnazija.lt

Duomenų apsaugos pareigūnas

asmensduomenys@sdg.lt

 

 

Atnaujinta: 2021-10-20