Ugdymas karjerai

     Šiandien karjera suvokiama kaip visą gyvenimą trunkantis asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo kelias, o sėkminga karjera – tai dar ir gebėjimas derinti darbą, laisvalaikį, gyvenimą šeimoje ir jausti pasitenkinimą savo gyvenimo kelio pasirinkimu. Sėkmingam karjeros keliui mokinys turėtų pradėti ruoštis dar mokykloje. Jam turi padėti mokytojai, karjeros veiklų koordinatoriai, tėvai. Padedamas jų, mokinys turi išmokti konstruktyviai žvelgti į ateitį: išmokti sistemingai kaupti žinias, lavinti gebėjimus, ugdytis kompetencijas, padėsiančias rinktis studijų kryptį, profesinę veiklą, bei planuoti savo vietą darbo rinkoje.

     Gimnazija dalyvavo projekte „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“. Pasibaigus projektui ir toliau gimnazijos mokiniams yra teikiamos sistemingos, kokybiškos ir inovatyvios ugdymo karjerai paslaugos. Šias paslaugas teikia koordinacinė grupė: direktoriaus pavaduotoja ugdymui Diana Simaškienė, ugdymo karjerai mokytoja Vitalija Medzevičienė, specialusis pedagogas, logopedas Audrius Krikščionaitis, socialinė pedagogė Jurgita Rėkašienė,  5 klasės auklėtoja Danguolė Bajarūnienė, 6 klasės auklėtoja Joana Garnevičienė, 7 klasės auklėtoja Neringa Mudėnienė, 8 klasės kuratorė Diana Simaškienė, I klasės auklėtoja Jurgita Raketienė, III klasės auklėtoja Audronė Krikščionaitienė, IV klasės auklėtojas Irmantas Nalivaika, klasės auklėtojų metodinės grupės pirmininkė Audronė Krikščionaitienė, pradinių klasių mokytojų metodinės grupės pirmininkė Ilona Pakalkienė ir iš išorės talkinantys konsultantai. Gimnazijoje lankosi lektoriai iš projekto ,,Būsiu“, kitų mokyklų ir darbo biržos atstovai ir kt. I ir II klasės mokiniai vyksta į darbo vietas, kur susipažįsta su tiesioginiu darbu, išgirsta atsakymus į rūpimus klausimus. Ugdymo karjerai paslaugos pasiekia mokinius per klasės valandėles, integruotas dalyko ir ugdymo karjerai pamokas, renginius, ekskursijas, išvykas į darbovietes. Tai skatina mokinių mokymosi motyvaciją, kryptingą profesijos pasirinkimą bei ateityje užtikrins konkurencingumą darbo rinkoje. Užsiėmimuose mokiniai naudojasi planšetiniais kompiuteriais, jais greičiau randama reikalinga informacija. Ugdymo karjerai grupė darbą organizuoja vadovaudamasi „Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašu“, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V – 1090/A1 – 314, atsižvelgiant į gimnazijos bendruomenės poreikius ir galimybes. Plačiau apie ugdymo karjerai programas gimnazijos bendruomenės nariai kviečiami susipažinti svetainėje: www.mukis.lt

     Siekiant kelti ugdymo karjerai kokybę, kad kiekvienas mokinys gautų reikalingą informaciją apie tolimesnio mokymosi galimybes, darbo pasaulį ir patarimus, kaip žingsnis po žingsnio planuoti savo karjerą 2020 metais gimnazijoje įsteigta Profesijos patarėjo pareigybė. Pateikdami teisingą ir objektyvią informaciją, mes tik parodome ,,kelią“, kaip rasti geriausią sprendimą. Pasirengimas profesinei veiklai yra itin svarbus jauno žmogaus tobulėjimo procesas, kuris reikalauja tam tikrų įgūdžių, gebėjimų bei sąlygų pažinti save, kaupti informaciją apie šiuolaikinį darbinių veiklų pasaulį bei nustatyti santykį su juo.

     Žymūs mokslo ir technikos pasiekimai, spartūs technologiniai, ekonominiai, socialiniai ir politiniai pokyčiai, lydimi naujų profesijų atsiradimo ir senų išnykimo, sąlygoja naują požiūrį į profesijos rinkimosi fenomeną. Profesinės veiklos planavimas paliečia kiekvieną žmogų, siekiantį sėkmingai įsilieti ir įsitvirtinti nuolat kintančiame darbo rinkos pasaulyje ir tampa neišvengiamu procesu. Kiekvienam norime padėti suprasti aplinką ir darbo pasaulį, bet sprendimus dėl savo karjeros priima pats asmuo.

 

Pagrindiniai dokumentai:


1-IV klasių mokiniai, tėvai ir mokytojai apie profesijų ir darbo pasaulį, aukštąsias ir profesines mokyklas, priėmimo į jas taisykles gali susipažinti internetinėje svetainėje: www.aikos.lt

 

Įsidarbinimo galimybių barometras 2020 metais

 

Informaciją parengė ugdymo karjerai mokytoja Vitalija Medzevičienė

Tel. nr. 8 628 03 064

 

 

NAUDINGOS NUORODOS

www.smm.lt

www.sac.smm.lt

www.lamabpo.lt

www.mukis.lt

www.euroguidance.lt

www.bitute.lt

www.vmsfondas.lt 

www.studijos.lt

www.kastu.lt

www.skvc.lt

www.psichologai.lt

www.ldb.lt

www.kalba.lt

www.priesegzamina.lt

Sėkmingos karjeros testas http://www.cibonis.lt/lt/straipsniai/karjeros-testas/

Tinkamo darbo testas http://www.cvonline.lt/new_test/ceq.php?keel=leedu

Išmanūs darbo pasiūlymai https://randu.lt/darbo-skelbimai

 

Informacija apie egzaminus

http://www.egzaminai.lt/naujienos/

Norintiems studijuoti užsienyje 2020-2021 m. m.

Mokymo įstaigos Lietuvoje

http://www.aikos.smm.lt/aikos/institucijos_registr.htm

 

Informacija apie studijas

http://www.studijos.lt/

http://www.aikos.smm.lt/aikos/index.htm

http://www.lamabpo.lt/

http://www.kurstoti.lt/

 

Stojamojo balo skaičiuoklės

http://www.studijos.lt/busimiems_studentams/balu_skaiciuokle

http://www.lamabpo.lt/skaiciuokle

 

Darbo paieška

http://www.cvonline.lt/

http://www.cv.lt/index.do

http://www.cvmarket.lt/

http://www.cvbankas.lt/darbo-skelbimai

http://naujasdarbas.lt/

http://www.manager.lt/

 

Leidiniai

http://www.mukis.lt/lt/literaturos_sarasas.html

http://www.manager.lt/content/files/74908825548304d38b0ed6.pdf

 

   

Atnaujinta: 2021-09-08