Sveikata

 

INFORMACIJA DĖL PROFILAKTINIO VAIKO SVEIKATOS PATIKRINIMO:

 

Profilaktinis Mokinio sveikatos pažymėjimas laikomas galiojančiu iki 2020 gruodžio 31 d. imtinai, jeigu :

  • tęsiamas mokslas toje pačioje ugdymo įstaigoje;
  • sveikata nėra pasikeitusi (pavyzdžiui, nereikia keisti fizinio ugdymo grupės);
  • neatsirado naujų bendrų arba specialių rekomendacijų, kurių turi būti laikomasi dalyvaujant ugdymo veikloje.

Mokinys, kuris pradeda lankyti naują ugdymo įstaigą, turi profilaktiškai pasitikrinti sveikatą iki mokslo metų pradžios.

Mokinio sveikatos pažymėjimą tėvai gali peržiūrėti, jei reikia atsispausdinti ir atsisiųsti prisijungus prie www.esveikata.lt portalo.

Ugdymo įstaigoje dirbantis visuomenės sveikatos specialistas, gavęs apibendrintus mokinio sveikatos pažymėjimo duomenis, perduoda juos tik ugdymo įstaigos vadovui ar jo įgaliotam asmeniui.

 

SAM pažymi, kad stovyklų, išskyrus sporto, organizatoriai negali reikalauti vaiko sveikatos pažymėjimų.

Higienos normoje „Vaikų poilsio stovykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ nurodyta, kad stovyklos vadovas turi užtikrinti, kad vaikai iki 18 metų stovykloje dalyvautų tik sutartyje dėl stovyklos paslaugų teikimo numačius prievolę tėvams (globėjams, rūpintojams) raštu pateikti stovyklos vadovo įgaliotam asmeniui informaciją apie vaiko profilaktinio sveikatos tikrinimo išvadas, jeigu gydytojo sprendimu, vaiko dalyvavimas stovyklos organizuojamose veiklose gali turėti įtakos jo sveikatai. Kitu atveju stovyklos organizatoriai neturi reikalauti vaiko sveikatos pažymėjimo.

 

SVARBI INFORMACIJA DĖL COVID-19:

Kaip žmogus gali užsikrėsti COVID-2019?:

Koronavirusai yra perduodami nuo žmogaus žmogui dažniausiai artimo sąlyčio su sergančiuoju koronavirusine infekcija metu, pavyzdžiui, namų ar darbo aplinkoje, gydymo įstaigoje. COVID-19 taip pat gali būti perduodamas nuo žmogaus žmogui. Virusas plinta per orą kvėpavimo takų sekretų lašeliais, kuriuos žmonės išskiria į aplinką čiaudėdami, kosėdami ar iškvėpdami. Tokiu atveju tarp žmonių būtinas gana artimas kontaktas (manoma, kad ne didesnis nei 2 metrai). Teigiama, kad tai yra pagrindinis infekcijos plitimo būdas. Užsikrėsti įmanoma ir liečiant įvairius aplinkos daiktus, kurie yra užteršti COVID-19 (pavyzdžiui, sergantysis nusičiaudėjo neužsidengęs ir lašeliai nusėdo ant stalo ar kitų paviršių). Sveikas asmuo palietęs tokį paviršių, o vėliau nešvariomis rankomis pasitrynęs akis ar pasikrapštęs nosį gali užsikrėsti. Inkubacinis laikotarpis (t. y. laikotarpis nuo užsikrėtimo iki simptomų atsiradimo) yra nuo 2 iki 14 dienų. Nors žmonės dažniausiai būna užkrečiami, kai pasireiškia simptomai, įtariama, kad kai kurie žmonės gali perduoti virusą dar iki simptomų atsiradimo.

 

REKOMENDACIJOS:

Draudžiama į švietimo įstaigą atvykti asmenims, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), ar kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz. kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).

Jeigu ugdymo proceso metu mokiniui pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ar ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymiai) jis nedelsiant turi būti izoliuojamas. Apie tai informuojami jo tėvai (globėjai, rūpintojai) ir konsultuojamasi Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 dėl tolimesnių veiksmų.

Jeigu darbo metu darbuotojui pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ar ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymiai, jis turi nedelsiant apleisti švietimo įstaigos patalpas ir kreiptis konsultacijai Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju.

Draudžiama į švietimo įstaigą atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu.

 

KAIP ELGTIS, JEIGU UGDYMO ĮSTAIGOJE MOKINIUI AR DARBUOTOJUI PAKILO TEMPERATŪRA AR PASIREIŠKĖ UŽKREČIAMOSIOMS LIGOMS BŪDINGI SIMPTOMAI?

 

Simptomai mokiniui:

Nedelsiant izoliuoti mokinį tam skirtoje patalpoje, už COVID-19 ligos valdymą ugdymo įstaigoje atsakingas asmuo turi būti kartu su mokiniu iki atvykstant tėvams (globėjams, rūpintojams) – jei tai reikalinga.

Paduoti mokiniui, kuriam pasireiškė užkrečiamosioms ligoms būdingi simptomai, medicininę kaukę. Prieš tai turi būti atlikta rankų higienos procedūra.

Informuoti apie situaciją mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus), pakviesti atvykti pasiimti mokinį ir nedelsiant vykti į izoliavimo vietą namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje.

Priminti, kad atvykstantys tėvai (globėjai, rūpintojai) turi dėvėti kaukę ir dėl tolimesnių veiksmų konsultuotis su šeimos gydytoju.

Informuoti, kad į izoliavimo vietą negali vykti visuomeniniu transportu.

Dėl tolimesnių veiksmų mokinio, kuriam pasireiškė užkrečiamosioms ligoms būdingi simptomai, tėvams (globėjams, rūpintojams) nurodyti konsultuotis su šeimos gydytoju.

Būtina atlikti dezinfekciją su autorizuotais biocidais pagal gamintojo instrukcijas bei vėdinimą ugdymo įstaigos patalpose, kuriose lankėsi sergantis asmuo.

Patalpas vėdinti ne trumpiau nei 15 min. pilnai atidarius langus. Dezinfekcija atliekama vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijomis, kurias galima rasti Sveikatos apsaugos ministerijos internetinėje svetainėje.

Apklausti ar nepasireiškė panašūs požymiai kitiems mokiniams, darbuotojams.

 

Simptomai darbuotojui:

Paduoti darbuotojui, kuriam pasireiškė užkrečiamosioms ligoms būdingi simptomai, medicininę kaukę (jei buvo dėvima, turi būti pakeista į naują).

Paprašyti darbuotojo nedelsiant vykti į izoliavimo vietą namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje.

Užtikrinti, kad darbuotojas į izoliavimo vietą nevyktų visuomeniniu transportu.

Dėl tolimesnių veiksmų darbuotojui, kuriam pasireiškė užkrečiamosioms ligoms būdingi simptomai, nurodyti konsultuotis su šeimos gydytoju.

Būtina atlikite dezinfekciją su autorizuotais biocidais pagal gamintojo instrukcijas bei vėdinimą ugdymo įstaigos patalpose, kuriose lankėsi sergantis asmuo.

Patalpas vėdinti ne trumpiau nei 15 min. pilnai atidarius langus. Dezinfekcija atliekama vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijomis, kurias galima rasti Sveikatos apsaugos ministerijos internetinėje svetainėje.

Nurodyti paskirtam ugdymo įstaigos asmeniui, atsakingam už COVID-19 ligos valdymą, surinkti

informaciją ar nepasireiškė panašūs požymiai kitiems mokiniams, darbuotojams.

 

ASMENINIŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ DĖVĖJIMAS IR ATSTUMO LAIKYMASIS:

Apsaugos priemones turi dėvėti:

Vaikus atlydintys asmenys uždarose erdvėse.

Mokytojai, mokiniai ir kiti mokyklos darbuotojai bendrose, uždarose erdvėse  (pvz., koridoriuose, valgyklose, mokytojų kambaryje ar pan.).

 

Apsaugos priemonių dėvėti nereikia:

Mokiniams klasėse.

Mokytojams klasėse (jei išlaikomas 2 m. atstumas)

Lauke organizuojant renginį turi būti išlaikomas 1 m atstumas.

 

ČIAUDĖJIMO IR KOSĖJIMO ETIKETAS:

Siekiant sumažinti potencialiai infekuotų lašelių plitimą būtina čiaudint ir kosint uždengti nosį ir burną (popierine servetėle / alkūne).

Popierinę servetėlė turėtų būti kuo skubiau išmetama.

Būtinas rankų plovimas su muilu ir vandeniu arba dezinfekavimas.

 

TINKAMAS KAUKIŲ DĖVĖJIMAS:

Prieš užsidedant kaukę nusiplauti arba dezinfekuoti rankas.

Uždengti nosį ir burną.

Įsitikinti, kad nėra tarpo tarp veido ir kaukės.

Stengtis neliesti kaukės (jeigu neišvengiamai reikia paliesti, tuomet prieš tai plauti arba

dezinfekuoti rankas).

Keisti kaukę kai ji sudrėksta, nenaudoti pakartotinai vienkartinių medicininių kaukių

(medicininė kaukė turėtų būti dėvima ne daugiau nei 3 – 4 valandas).

Nuimant kaukę neliesti jos priekio, išmesti į uždarą šiukšlių, nusiplauti rankas arba jas

dezinfekuoti.

 

SVARBI INFORMACIJA GRIPO SEZONO METU:

Kaip elgtis, kad nesirgtume gripu?

Bendrosios rekomendacijos:

Reguliariai plauti rankas su muilu ir vandeniu arba naudoti rankų dezinfekcijos priemones (pvz., dezinfekuojančias servetėles rankoms), ypač nusikosėjus ar nusičiaudėjus.

Kosint ar čiaudint užsidengti nosį ir burną (geriausia vienkartinėmis nosinaitėmis, sulenkta alkūne).

Panaudotas nosinaites nedelsiant išmesti tam skirtose vietose.

Stengtis neliesti akių, nosies ir burnos, ypač neplautomis rankomis.

Vengti masinių renginių, nesilankyti žmonių susibūrimo vietose. Jei to išvengti neįmanoma – dėvėti apsauginę kaukę.

Susitikus su kitais asmenimis, vengti prie jų liestis (apkabinti, bučiuoti, spausti ranką).

 

Pajutus į gripą panašius simptomus (karščiavimą, didesnį nei 38°C, kosulį, gerklės, galvos, sąnarių skausmus, drebulį, nuovargį, viduriavimo ir vėmimo požymius) rekomenduojama:

- Likti namuose (iki 7 dienų), nevykti į darbą, mokyklą.

- Nedelsiant kreiptis į šeimos (bendrosios praktikos) gydytoją.

- Laikytis ne mažiau kaip 1 m. atstumu nuo kitų žmonių.

- Paskelbti informaciją, kad tėvai neleistų sergančių vaikų į vaikų ugdymo įstaigą.

- Susirgus mokykloje, ar vaikui pajutus į gripą panašius simptomus (karščiavimą, kosulį, gerklės, galvos, sąnarių skausmus, drebulį, nuovargį, viduriavimo ir vėmimo požymius)  nedelsiant apie tai informuoti tėvus,  kad pasiimtų vaiką iš ugdymo įstaigos (jei mokinys gyvena toli ar blogai jaučiasi).

- Dažniau vėdinti ir valyti patalpas.

- Riboti su ugdymo veikla nesusijusius renginius mokykloje.

 

 

Atnaujinta: 2020-10-15