Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

2021 m.

Biudžeto vykdymo ataskaita III ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaita II ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaita I ketvirtis

2020 m.

Biudžeto vykdymo ataskaita IV ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaita III ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaita II ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaita I ketvirtis

2019 m.

Biudžeto vykdymo ataskaita IV ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaita III ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaita II ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaita I ketvirtis

2018 m.

 

Darbo užmokesčiui

(Eur.)

Socialinio draudimo įmokoms

(Eur.)

Prekių ir paslaugų įsigijimui

(Eur.)

Iš viso

1. Savivaldybės savarankiškoms funkcijoms vykdyti

107 800,00

32 700,00

72 500,00

213 000,00

2. Speciali tikslinė dotacija: (moksleivio krepšelis)

303 700,00

91 100,00

10 800,00

405 600,00

3. Asignavimai iš pajamų už teikiamas paslaugas

 

 

3 000,00

3 000,00

IŠ VISO

411 500,00

123 800,00

86 300,00

621 600,00

Biudžeto vykdymo ataskaita IV ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaita III ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaita II ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaita I ketvirtis

2017 m.

 

Darbo užmokesčiui

(Eur.)

Socialinio draudimo įmokoms

(Eur.)

Prekių ir paslaugų įsigijimui

(Eur.)

Iš viso

1. Savivaldybės savarankiškoms funkcijoms vykdyti

96 000,00

29 700,00

72 400,00

198 100,00

2. Speciali tikslinė dotacija: (moksleivio krepšelis)

305 500,00

94 600,00

11 800,00

411 900,00

3. Asignavimai iš pajamų už teikiamas paslaugas

 

 

1 000,00

1 000,00

IŠ VISO

401 500,00

124 300,00

85 200,00

611 000,00

Biudžeto vykdymo ataskaita IV ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaita III ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaita II ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaita I ketvirtis

2016 m.

 

Socialinio draudimo įmokoms

(Eur.)

Prekių ir paslaugų įsigijimui

(Eur.)

Iš viso

1. Savivaldybės savarankiškoms funkcijoms vykdyti

27 800,00

70 400,00

188 000,00

2. Speciali tikslinė dotacija: (moksleivio krepšelis)

86 900,00

9 400,00

376 900,00

3. Asignavimai iš pajamų už teikiamas paslaugas

 

1 000,00

1 000,00

IŠ VISO

114 700,00

80 800,00

565 900,00

Biudžeto vykdymo ataskaita IV ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaita III ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaita II ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaita I ketvirtis

2015 m.

 

Darbo užmokesčiui

(Eur.)

Socialinio draudimo įmokoms

(Eur.)

Prekių ir paslaugų įsigijimui

(Eur.)

Iš viso

1. Savivaldybės savarankiškoms funkcijoms vykdyti

77 700,00

24 000,00

74 300,00

176 000,00

2. Speciali tikslinė dotacija: (moksleivio krepšelis)

286 677,00

88 813,00

9 966,00

385 456,00

3. Asignavimai iš pajamų už teikiamas paslaugas

 

 

1 569,00

1 569,00

IŠ VISO

364 377,00

112 813,00

85 835,00

563 025,00

 

2014 m.

 

Darbo užmokesčiui

(tūkst.lt.)

Socialinio draudimo įmokoms

(tūkst.lt.)

Prekių ir paslaugų įsigijimui

(tūkst.lt.)

Iš viso

1. Savivaldybės savarankiškoms funkcijoms vykdyti

245,0

75,9

230,1

551,0

2. Speciali tikslinė dotacija: (moksleivio krepšelis)

889,3

275,5

31,9

1196,7

3. Asignavimai iš pajamų už teikiamas paslaugas

 

 

5,1

5,1

IŠ VISO

1134,3

351,4

267,1

1752,8

2013 m.

 

Darbo užmokesčiui

(tūkst.lt.)

Socialinio draudimo įmokoms

(tūkst.lt.)

Prekių ir paslaugų įsigijimui

(tūkst.lt.)

Iš viso

1. Savivaldybės savarankiškoms funkcijoms vykdyti

281,0

87,0

183,0

551,0

2. Speciali tikslinė dotacija: (moksleivio krepšelis)

891,6

276,3

31,9

1199,8

3. Asignavimai iš pajamų už teikiamas paslaugas

 

 

1.0

1,0

IŠ VISO

1172,6

363,3

215,9

1751,8

2012 m.

 

Darbo užmokesčiui

(tūkst.lt.)

Socialinio draudimo įmokoms

(tūkst.lt.)

Prekių ir paslaugų įsigijimui

(tūkst.lt.)

Iš viso

1. Savivaldybės savarankiškoms funkcijoms vykdyti

328,0

101,0

223,0

652,0

2. Speciali tikslinė dotacija: (moksleivio krepšelis)

  1028,0

318,8

34,7

1382,1

3. Asignavimai iš pajamų už teikiamas paslaugas

 

 

5,0

5,0

IŠ VISO

1356,0

419,8

262,7

2039,1

2011 m.

 

Iš viso

(tūkst.lt.)

Iš jų:

darbo užmokesčiui

(tūkst.lt.)

Soc. draudimo įmokoms

(tūkst.lt.)

Prekėms ir paslaugoms

(tūkst.lt.)

1. Speciali    tikslinė dotacija moksleivio krepšeliui finansuoti (K)

1628,0

1212,7

375,9

39,4

Savarankiškoms funkcijoms vykdyti (B)

  620,0

328,0

101,6

190,4

Asignavimai iš biudžetinių įstaigų pajamų

2,0

 

 

 2,0

IŠ VISO

2250,0

1540,7

477,5

231,8

   

Atnaujinta: 2021-10-14