Mielagėnų skyrius

PAGRINDINIAI FAKTAI

Mokykla Mielagėnuose nuolat veikia nuo 1895 m. Nuo 1893 m. iki 1915 m. tai buvo pradinė mokykla, kurioje buvo dėstoma rusų kalba. Pirmojo pasaulinio karo metais mokykla kurį laiką nedirbo, nes mokyklos pastate buvo įsikūrę vokiečių kareiviai. Po pirmojo pasaulinio karo neilgai buvo mokoma lietuviškai - nuo 1921 m. iki 1939 m. rudens, tai buvo pradinė lenkų dėstomąją kalba mokykla. Po to trumpai buvo dėstoma baltarusiškai, o nuo 1941 m. - lietuviškai. 1944 m. mokykla tampa progimnazija. 1948 m. įsteigta vidurinė mokykla. 1951 m. mokyklą baigė pirmoji abiturientų laida.

Iš viso išleista 51 abiturientų laida, daugiau kaip 1100 moksleivių gavo Brandos atestatus. Tarp buvusių mokyklos abiturientų yra gydytojų, inžinierių, mokytojų, teisininkų ir kitų sričių specialistų. Iš jų galima paminėti kompozitorių Valentiną Bagdoną, dailininką grafiką Joną Buroką, aktorę Milę Šablauskaitę, teisininką Benediktą Stakauską, inžinierių energetiką Bronių Cicėną, žurnalistą Daną Kaukėną ir kt.

1983 m. pastačius mūrinį priestatą, mokykla išsiplėtė, išgražėjo. Pastatyta ant aukšto kalno, apsupta sodo ir lauko žalumos, ji atveria savo jaukią erdvę ne tik mokiniui, bet ir praeiviui. Nuo 2001-2002 m. m. pradžios Mielagėnų vidurinė mokykla pertvarkyta į pagrindinę.

Nuo 2003 m. rugsėjo 1 d. mokyklai buvo priskirti Bernotų ir Rubelninkų skyriai.

2008 m. rugsėjį į Rubelninkų skyrių vaikai nesusirinko.

2009-04-23 priimtas Ignalinos rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 484 dėl mokyklos reorganizavimo, pagal kurį nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. Mielagėnų pagrindinė mokykla ir Bernotų skyrius tapo Ignalinos rajono Vidiškių gimnazijos skyriais. Nuo 2010 m. rugsėjo 1 d. Bernotų skyriuje, nesusirinkus pakankamam mokinių skaičiui, nebevykdomas pradinis ugdymas – skyrius uždarytas, o Mielagėnų skyriuje dėl mažo mokinių skaičiaus nebevykdoma pagrindinio ugdymo programa (liko tik pradinės klasės ir mišri ikimokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo grupė).

2021-09-01 duomenimis, skyriuje mokosi 16 mokinių.

 

Naujienos

Išvyka į gamtą

     Kad pažintume dideles ir mažas gamtos paslaptis, mes turime keliauti. Kad galėtume keliauti, tyrinėti, suprasti gamtos grožį, pakeisti įprastą ugdymo vietą  mes leidžiamės  į kelionę  po rudenėjančią savo artimiausios aplinkos gamtą . Geriausiai vaikai pajunta gamtą  tik patys galėdami  liesti, stebėti, tyrinėti, grožėtis.

     Išvykos tikslas mokyti stebėti artimiausią aplinką, gamtos įvairovę, stebėti gamtos objektus juos lyginti, tyrinėti, klausinėti, atrasti įstabius augalų pokyčius, ugdyti spalvų, formų, linijų,  garsų grožio pojūtį, žadinti vaikų emocijas, mokyti deramai elgtis gamtoje. Skatinti vaikus saugoti supančią aplinką.

     Keliaudami  vaikai bandė atpažinti medžius iš lapų, sėklų. Stebėjo kaip rudenį keičiasi medžių lapų spalva, tyrinėjo kokias sėklas ar vaisius subrandino augalai.  Mokiniai rinko rudeninius lapus, kaštonus, giles, bei kitą gamtinę medžiagą, lygino, skaičiavo, darė įvairias kompozicijas. Stebėjo, tyrinėjo  aplinką, vabzdžių gyvenimą. Klausėsi lapų šnaresio, paukščių čiulbesio, kalbėjosi su medžiais, žaidė įvairius imitacinius žaidimus, atliko kūrybines užduotis, organizavome „Rudens viktoriną“ .Grįžę į klasę pildė stebėjimo lapų užduotis.

     Išvykos į gamtą suteikia teigiamų emocijų, praturtina įdomia informacija.

Rožė Bielinienė pradinių klasių mokytoja

Saugaus eismo pamokėlė

     Rugsėjo mėnesį mūsų skyriaus mokinukus aplankė Ignalinos policijos bendruomenės pareigūnės. Jos pravedė saugaus elgesio pamokėlę ir  visiems padovanojo po atšvaitą. Pradinukai buvo supažindinti su saugiu elgesiu gatvėje, kelyje, transporto priemonėse, atšvaitų svarba ir jų taisyklingu nešiojimu, bei kitomis saugaus elgesio taisyklėmis. Mokiniai žiūrėjo vaizdo medžiagą, atliko įvairias praktines užduotis. Dėkojame pareigūnėms.

Rožė Bielinienė pradinių klasių mokytoja

Rugsėjo 1-osios šventė

     Į mokslo metų pradžios šventę susirinko mokinukai, jų mamytės, tėveliai, močiutės. Pirmoji pamoka vyko šventiškai papuoštoje klasėje ir prie šventiško   vaišėmis apkrauto stalo. Visi džiaugėmės  vėl sugrįžę į savo mielą mokyklėlę, dalinomės vasaros įspūdžiais, aptarėme atlikti planuojamus darbus. Atlikome įvairias kūrybines užduotis, deklamavome eilėraščius.

     Į Rugsėjo 1-osios šventę visada atvyksta svečių. Šiemet savo apsilankymu  ir dovanomis mus nudžiugino Ignalinos savivaldybės administracijos direktorė Jūratė Balinskienė.  Nuoširdžiai dėkojame. Smagiai ir turiningai praėjo pirmoji Mokslo ir Žinių diena. Laukia ilgi, turiningi, kupini veiklos metai.

Rožė  Bielinienė pradinių kl. mokytoja

Saugaus eismo pamokėlė

     Rugsėjo pabaigoje mokiniams buvo surengta saugaus eismo pamoka, kurią vedė policijos pareigūnės. Pamokoje video medžiagos pagalba buvo išdėstyti saugaus elgesio principai, atskleisti gatvėje bei kelyje tykantys pavojai, priminta kaip jų išvengti. Vyko diskusijos, praktiniai užsiėmimai. Labiausiai visus pradžiugino vertingos pareigūnų dovanos – atšvaitai.

     Tokie užsiėmimai pradinukams tiesiog būtini. Saugų elgesį priminti reikia kiekvieną dieną, nes vaikai žaisdami dažnai išsiblaško ir užsimiršta.

Rožė Bielinienė, pradinių klasių vyr. mokytoja

Susitikimas

     Mindaugas Milinavičius – Lietuvos dailininkų sąjungos narys, architektas, skulptorius, karikatūrininkas, poetas, pasakotojas, dainininkas, amatininkas. Iš Liškiavos kilęs ir savo dzūkišką šnektą puoselėjantis, garbingo amžiaus menininkas.

     Su šiuo talentingu žmogumi rugsėjo 21 d. biblioteka pakvietė mus susitikti. Čia vyko jo naujos medžių skulptūrų darbų parodos pristatymas.

     Autorius plačiai papasakojo apie savo kūrybą, darbus. Daug įdomių prisiminimų pateikė ir iš savo vaikystės. Skatino mokinius išmokti perimti senuosius amatus, senąsias tradicijas ir visada užbaigti pradėtus darbus. Visus žavėjo raiškus žodis, dzūkiška šnekta. Mokiniai su įdomumu apžiūrėjo medžių skulptūras, karikatūrinius darbus. Klausėsi senovine Peterburgo armonika grojamų kūrinių. Sužinojome, kad jis ją nusipirko ir restauravo savo rankomis bei savarankiškai išmoko groti. Jo medžio drožiniai puošia senelių globos namus bei miestelį. Juos apžiūrėjome po parodos.

     Dėkojame bibliotekininkei už susitikimą su šia spalvinga asmenybe.

 

Mokslo metų pradžios šventė

Mano mokiny!

Ar tu girdi?

Į tavo širdį noriu pasibelsti,

Neužsisklęsk, o atlapok plačiai.

Tai, ką žinau ir moku, ką galiu,

Norėčiau, kad turėtum tu.

Tikrai priimk, kaip žemė priima lietutį,

Kaip medis – saulės šilumą ir šviesą.

Tiktai priimk.

Ką moku ir galiu, norėčiau, kad turėtum tu.

Labai džiaugiuosi, kad sugrįžot

Skambučio aido pakviesti.

Čia jūsų laukia klasė, knygos,

Žinių keliai neatrasti...

   Saulėtą rugsėjo  pirmosios rytą pradinukai vedini mamyčių, tėvelių, močiučių vėl sugužėjo į savo mokyklėlę. Mokytoja pasidžiaugė visais sugrįžusiais. Sveikino, dovanojo dovanėles, linkėjo nepaklysti mokslo labirintuose ir semtis kuo daugiau žinių. O, kad klasėje tvyrotų draugiška atmosfera, visi ėjome prie stalo pagal pateiktą receptą gaminome draugystes kompotą.

Sėkmingų mokslo metų!

 

Palinkėjimas ir padėka tėveliams

     Mieli tėveliai, visada metų pabaiga yra gera proga prisiminti nuveiktus darbus, gerus žmones, svarbius įvykius, gražius renginius.  Džiugu, kad į šaunią mokinių-tėvų-mokytojų komandą įsitraukėtę Jūs, mieli tėveliai. Noriu padėkoti Jums visiems, kad esate šalia, kad rūpinatės savo vaikais, kad skiriate laiko mokykloje vykstantiems renginiams ir kartu įsijungiate į juos.

     Ačiū už aktyvų dalyvavimą mokyklos gyvenime, savanorišką pagalbą. Ačiū Jums už bendradarbiavimą ,supratimą, pastangas. Tik visi drauge galėjome nuveikti daug daugiau ir geriau jūsų vaikų labui. Tad nuoširdžiai dėkoju.

     Džiaugiuosi, kad turime galimybę bendrauti, džiaugtis sėkmėmis, laimėjimais, pasiekta pažanga, kad kartu galime padėti įveikti sunkumus ir išspręsti iškylančias problemas. Mano ir Jūsų pastangos padeda atsakyti į daug nežinomų klausimų, padeda suprasti tikrąsias vertybes, padrąsina ir suteikia jėgų, žadina pasitikėjimą savimi.

Jūsų vaikai nėra jūsų.

Jie savęs išsiilgusio Gyvenimo sūnūs ir dukros.

Jie atėjo per jus, bet ne iš jūsų.

Ir nors jie su jumis, jie jums nepriklauso.

Jūs galite atiduoti jiems savo meilę,

bet ne mintis.

Nes jie turi savąsias.

Jūs galite priglausti jų kūnus, bet ne

jų sielas,

Nes jų sielos gyvena rytojaus namuose,

kurių jūs net svajonėse negalite aplankyti.

Jei galit, siekite būt į juos panašūs,

bet nesistenkit juos padaryti panašius į save.

Nes gyvenimas neina atgal ir negaišta

vakarykščioj dienoj.

Jūs lankai, iš kurių lyg gyvos strėlės

paleisti jūsų vaikai.

(K. Džibranas)

Pagarbiai mokytoja Rožė   

Muzikinis spektaklis ,,Kodėl išnyksta dinozaurai"

     Sausio mėnesį pas mus viešėjo „Varlytės“ teatro aktoriai.

     Spektaklis supažindino mažuosius žiūrovus su pirmaisiais Žemės gyvūnais, nukeldamas juos į priešistorinius laikus  bei uždavė klausimus, kurie yra aktualūs ir šiandien, mūsų  civilizuotame pasaulyje. Personažai bandė sužinoti,  kas yra  laimė.  Kalbėjo ir apie amžinąsias vertybes - šeimą, meilę, pasiaukojimą, pareigą ir atsakomybę.  Visi kartu mokėmės džiaugtis ir vertinti tai, ką turime. Spektaklis įspėjo, kad siekdami savų tikslų, netaptume egoistais ir nepamirštume tų, kurie šalia. Šis spektaklis - tai himnas šeimai.

     Dinozaurės Re personažas žiūrovams priminė seną patarlę - nemesk kelio dėl takelio. Juk elgdamiesi neatsakingai ir savanaudiškai, galime netekti brangiausių dalykų, kurių nemokėjome vertinti, kol nepraradome. Iškeldami savo norus aukščiau kitų, sulauksime skaudžių pasekmių.

     Pirmasis Žemės žinduolis - Adeobasileus simbolizavo dvasios tuštybę ir kaip dėl to jaučiamės - pasimetę, vieniši, nesuprantantys nei savęs, nei kitų. Neturėdami vertybių, mes nepažįstame ir savęs,  tampame pavydūs, klastingi, mokome kitus gyvenimo tiesų, nes net nežinome, kur ieškoti savosios laimės.

     Vėžlienės personažas įkūnijo išmintį ir tradicinių vertybių nemarumą, priminė, kaip svarbu būti laimingu čia ir dabar.

     Spektaklio pagrindinė mintis - kartais, skubėdami ieškoti savo laimės, nepastebime, kad ji visai šalia mūsų - su tais, kuriuos mylime. Didžiausia vertybė yra šeima ir mūsų artimieji. O juk tai pamiršę, rizikuojame išnykti kaip dinozaurai.

Rožė Bielinienė, pradinių klasių vyr. mokytoja

Padėka už minkštas dovanas vaikams

     Sausio mėnesį Ignalinos savivaldybės administracijos pavaduotojas Stasys Luneckas ir laikinai einantis Mielagėnų seniūno pareigas Saulius Zabolevičius aplankė mūsų skyriaus mokinukus ir atvežė jiems dovanas – spalvingus ir minkštutėlius sėdmaišius. Tai vaikus labai pradžiugino. Dabar pertraukų metu galima smagiai pailsėti ant minkštų sėdmaišių. Nuoširdžiai dėkojame Ignalinos savivaldybės administracijos pavaduotojui Stasiui Luneckui už šią dovaną ir rūpestį mažų mokyklų mokinukais.

Rožė Bielinienė, Mielagėnų skyriaus vyr. mokytoja

Kalėdinė šventė

Žiū, mėnulis jau aukštai

Ir žvaigždžių šimtai šimtai...

Daug matytų, daug naujų,

Bet šviesiausioji iš jų –

Tai kalėdinė žvaigždė.

Visą naktį ji spindės,

Kad ir žmonės ir vaikai,

Susirastų naują kelią.

Kad gražiai visi sutiktų,

Nesibartų, nesipyktų,

Kad širdelė kiekviena

Būtų džiaugsmo kupina.

 

Prieš išeidami atostogauti mokinukai sukvietė tėvelius, senelius, bendruomenės narius į kalėdinę šventę. Vaikučiai visus linksmino savo skambiomis dainomis, nuotaikingais šokiais, prasmingomis eilėraščiais.

Šventėje apsilankęs dosnusis  Kalėdų senelis visus apdovanojo dovanomis, smagiais žaidė su vaikučiais įvairius žaidimus, ratelius.

Pasibaigus šventei visi dalyviai ir svečiai sėdo prie vaišių stalo. Vaišinosi, šnekučiavosi, diskutavo, džiaugėsi nuostabia švente, nuoširdžiu bendravimu.

 

Bėgo metai ir pradingo

Varpas gaudžia

Din dilin.

Danguje žvaigždelės mirksi,

Gerų metų visiems linki –

Ir mažiukams ir seneliams,

Ir vaikučiams ir tėveliams.

Rožė Bielinienė, pradinių klasių vyr. mokytoja

Popietė  Ant Advento slenksčio

     Iš tiesų ar gali būti gražesnė paslaptis už tą, kuri visiems neša viltį atgimti, pasikeisti, pradėti viską iš naujo. Adventas – tai metas, kada tiesiami keliai, atnaujinami nutrūkę, užžėlę, duobėti, akmenuoti. Tai laikas, kurio metu vienas kitas, vienas kitame uždegame mažą žiburėlį, sušildome širdis.

     Popietės tikslas – supažindinti su Advento papročiais, tradicijomis, mokyti susikaupimo, santūraus linksminimosi, turiningo laiko praleidimo, ugdyti pagarbą protėvių papročiams.

     Kartu pynėme advento vainiką, tiesėme kelius, uždegėme žiburėlį meilės ir šilumos. Mokinukams buvo papasakota istorija apie adventinio vainiko atsiradimą, paaiškinta žvakių reikšmės. Klausėmės adventinių dainų, žaidėme adventinius žaidimus, minėme mįsles.

     Pabandėme pajusti Advento ramybę savo širdyje. Visi susikaupę ir nurimę pasiryžome laukti stebuklo...

Rožė Bielinienė, pradinių klasių vyr. mokytoja

Šiaurės šalių literatūros savaitė

     Prasidėjus lapkričiui, prasidėjo  22-oji Šiaurės šalių literatūrai skirta savaitė, puoselėjanti garsinį skaitymą, šiaurietišką pasakojamąją tradiciją ir literatūrą. Šių metų projekto tikslas – skatinti mokinius skaityti labiausiai skaitomą knygą „Pepė Ilgakojinė“. Knygos autorė Astrida Lindgren.

     Mielagėnų biblioteka pakvietė mažuosius į Pepės gimtadienį. Gavę Pepės kvietimą, parašyta su klaidomis, jas ištaisėme ir skubėjome į šventę. Bibliotekininkės raiškaus žodžio dėka jaunieji klausytojai susipažino su švedų rašytojos pasakojimais „Pepė švenčia gimtadienį“, nusikėlė į vakarėlį Viloje Vilaitėje, kur savo vietą prie stalo turėjo ir Pepės arklys bei beždžionėlė Pona Nilsonas. Šio pasakojimo ištraukas skaitė ir vyresnieji mokinukai jaunėliams. Vėliau žiūrėjome animacinį filmuką apie Pepės nuotykius. Piešėme ir spalvinome pasakos herojus. Žaidėme smagų žaidimą „Dovanoju tau dovaną“. Vaišinomės skanėstais.

     Šiaurės šalių literatūros savaitės dėka mes susibūrėme į bendrą garsinio skaitymo renginį skaityti šiaurės šalių literatūrą.

Rožė Bielinienė, pradinių klasių vyr. mokytoja

Obuolio diena

     Obuolio diena – tai savaitės projektas. Svarbiausias projekto tikslas – organizuoti integruoto ugdymo dieną, kurios tema „Obuolys – sveikatos ir  vitaminų šaltinis“. Kalbėta apie obuolio svarbą, naudą, teikiamus vitaminus žmogaus organizmui. Obuoliai buvo sveriami, matuojami, tyrinėjamos jų sėklos, skaičiuojamos. Apie juos buvo sprendžiami uždaviniai, menamos mįslės, skaitomi tekstai iš „Saldžios knygos“. Obuoliukai buvo aprašomi, piešiami, puošiami, daromi kaip gyvi. Iš 60 obuolių buvo sudėliota širdelė.

     Projektą baigėme skanaudami įvairių rūšių obuolius, gerdami jų sultis, smaguriaudami pačių iškeptus pyragu su obuoliais ir pavaišindami savo mažiausius draugus. Mokiniai buvo ir kūrėjai, ir dalyviai.

Rožė Bielinienė, pradinių klasių vyr. mokytoja

 

Projektas „Sveikas maistas – sveikas vaikas“

     Mūsų mityba nesubalansuota. Vaikai mėgsta saldžiai, riebiai užkandžiauti, valgo traškučius, saldainius, mėgsta greitai pagamintą maistą, geriau daug saldžių, gaivių gėrimų, per mažai vartoja daržovių, vaisių.

     Būtent todėl lapkričio 4-8 dienomis organizavome projektą „Sveikas maistas – sveikas vaikas“, kurio metu ugdytiniai buvo supažindinti su sveikatai palankiais ir nepalankiais produktais, diskutavome apie sveikos mitybos principus ir taisykles, sveiko maisto naudą mūsų organizmui.

     Projekto metu ugdytiniai atliko įvairias užduotis. Didesnieji mažiausiems skaitė knygelę „Sveikatos mugė“ ir kartu ją aptarė. Įrašinėjo praleistus žodžius į Č. Ivanausko eilėraščius. Išsiaiškinus, kuris maistas sveikiau, piešiant, tapant, aplikuojant, buvo kuriamas plakatas. Skirstė iškirptus produktus į sveikatai palankius ir nepalankius ir darė kūrybinius darbelius, žiūrėjo vaizdo įrašą „Vaisiai ir daržovės“, minė, kūrė mįsles. Užrištomis akimis ragavo daržovę ir įvardijo jų skonį. Žaidėme siužetinį žaidimą „Sveiko maisto krautuvėle“ bei muzikinį žaidimą. Vyko rungtynės su daržovėmis ir vaisiais: kuris vikriau iki tikslo nuneš daržoves ant ištiestų rankų, kas greičiau sudėlios vaisius į pintinę, kuris taikliausiai pataikys į krepšį obuolį.

     Kadangi lapkričio 8 d. paskelbta Europos sveikatos mitybos diena, tai šią dieną organizavome sveiko maisto gaminimo dieną. Per šią veiklą vaikai ugdėsi sveiko maisto gaminimo, valgymo, kultūringo vaišinimosi paslaptis. Vaikai patys gamino, ragavo sveikatai palankius užkandžius, vitaminizuotas salotas, daržoves, vaisius.

     Mokiniai pajuto, kad sveikai maitintis yra ne tik būtina, bet tai daryti lengva ir smagu.

Rožė Bielinienė, pradinių klasių vyr. mokytoja

 

Pasikeitė atlyginimo už vaikų išlaikymą jungtinėje ikimokyklinio ugdymo grupėje tvarka

 

Gerbiami tėveliai (globėjai, rūpintojai),

Informuojame, kad Ignalinos rajono savivaldybės taryba pakeitė apmokėjimo tvarką ir 2019 m. spalio 24 d. patvirtino Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Ignalinos rajono savivaldybės ugdymo įstaigose tvarkos aprašą.

Numatomas 5 Eur mėnesio atlyginimas ugdymo, higieninėms reikmėms tenkinti (buvo 2, 90 Eur).

5. 5 Eur mėnesio atlyginimas ugdymo, higieninėms reikmėms tenkinti, mažinamas 100 proc. (t.y. nemokamas), jeigu vaikas daugiau nei mėnesį nelanko mokyklos šiais atvejais:

5.1. dėl vaiko ligos;

5.2. tėvų kasmetinių, tikslinių atostogų metu ir vasarą (birželio – rugpjūčio mėnesiais).

 

6. 5 Eur mėnesio atlyginimas ugdymo, higieninėms reikmėms tenkinti, mažinamas 50 proc. (2,5 Eur):

6.1. vienam vaikui, jeigu tą mokyklą lanko du vaikai iš tos pačios šeimos;

6.2. trims ir daugiau vaikų, jeigu tą mokyklą lanko trys ir daugiau vaikų iš tos pačios šeimos.

 

7. 5 Eur mėnesio atlyginimas ugdymo, higieninėms reikmėms tenkinti, mažinamas 50 proc. ir atlyginimas už vaikų maitinimą mažinamas 100 proc., jeigu:

7.1. šeima gauna socialinę pašalpą;

7.2. šeimai taikoma atvejo vadyba, gavus Ignalinos rajono socialinių paslaugų centro raštą, apie šeimai taikomą atvejo vadybą;

7.3. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu vaikui yra paskirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas.

 

8. Atlyginimas už vaikų maitinimą mažinamas 50 proc., jeigu:

8.1. vaikas gyvena tik su vienu iš tėvų (kitas miręs ar dingęs be žinios, atlieka bausmę įkalinimo įstaigoje, apribota tėvų valdžia, teismas yra nustatęs vaiko gyvenamąją vietą su vienu iš tėvų, vaikui nenustatyta tėvystė (motinystė));

8.2. šeima augina tris ar daugiau vaikų (vaikai yra iki 18 metų ar vyresni, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokyklose ar yra nuolatinės studijų formos studentai, bet ne ilgiau kaip iki 24 metų);

8.3. vienas iš tėvų atlieka privalomąją karo tarnybą;

8.4. vienas iš tėvų yra nuolatinės studijų formos studentas;

8.5. vaikui nustatytas sunkus neįgalumo lygis.

 

Svečiuojamės gamtoje

     Gamta – natūrali aplinka, skatinanti vaikų smalsumą, norą stebėti, tyrinėti ir atrasti. Vaikai čia gali kurti fantazuoti, atskleisti save ir patirti daug teigiamų emocijų. Mokyklos aplinkoje auga daug įvairių medžių, krūmų, augalų, kuriuos vaikai mokosi pažinti, stebėti įvairiais metų laikais. Turtingas ir margaspalvis rudenėlis pakvietė vaikučius pasivaikščioti rudeniniais lapais nuklotais takeliais, atlikti stebėjimus, tyrimus, eksperimentus, pasigrožėti spalvomis.

     Besivaikščiodami po čežančius lapus stebėjome spalvų pokyčius, grožėjomės jais, įvertinome lapų paviršiaus savitumus, tyrinėjome ir skaičiavome medžių gysleles. Po nukritusiais lapais ar ant medžio žievės ieškojome vabalėlių ir stebėjome jų darbą. Ieškojome didžiausio ir mažiausio lapo. Iš prisirinktų lapų darėme rudenines puokštes. Pasirinkę medį ir patrynę vaškine kreidele gavome žievės antspaudą ir davėme draugui, kurio medžio žievės raštas atsirado ant lapo. Atlikome ir sėklų tyrimą. Perpjovę šermukšnio vaisių,  apžiūrėjome sėklas. Prisirinkome ir kitokių medžių sėklų, vaisių, sausų šakelių, atpleišėjusių žievės gabaliukų. Iš jų darėme rudenines kompozicijas: „Ruduo raidžių šalyje“, „Rudens taku“.

     Gerai nuotaikai palaikyti žaidėme įvairius žaidimus, atlikome įvairias kūrybines užduotis. Džiaugėmės nuostabiu oru, klausėmės čirškiančių žvirblių, kurkuojančių balandžių.

     Ši veikla padėjo geriau pažinti medžius, ugdė spalvų, formų, grožio pajautimą, žadino vaikų emocijas, mokė deramai elgtis gamtoje.

Rožė Bielinienė, pradinių klasių vyr. mokytoja

 

Mokslo metų pradžios šventė

Sugrįžki su džiaugsmu į savo klasę,

Dalinki šypseną visiems aplink.

Ir suolo draugą, tartum brolį, sesę,

Pajusk širdim ir rankom apkabink.

     Rugsėjo 2 dieną pradėjome kelionę į žinių ir atradimo šalį. Į kiekvieną kelionę mus kažkas palydi, palydėdami ir palinki. Šiemet palydėti ir palinkėti sėkmingos kelionės atvyko gausus būrys garbių svečių. Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Stasys Luneckas, švietimo ir kultūros skyriaus specialistė Danguolė Vaitkevičienė, laikinai einantis Mielagėnų seniūno pareigas Saulius Zabolevičius kiti bendruomenės nariai, mokinių tėveliai, seneliai, globėjai. Svečių apsilankymas, jų ištarti malonūs, šilti, prasmingi sveikinimo žodžiai bei atminimo dovanėlės mus be galo pradžiugino.

     Buvo linkima, kad kiekvieną dieną mokinukų žingsnelius lydėtų džiaugsmingų atradimų akimirkos, kad šie mokslo metai būtų laimingi ir sėkmingi, kupini gerumo ir prasmingų dienų, pašėlusio džiaugsmo ir skaidraus liūdesio akimirkų. Aukite dorais žmonėmis. Mokinukai deklamavo eiles, dainavo skambias daineles.

     Po sveikinimų visi sugužėjome į klasę, kur laukė įvairios staigmenos bei dovanėlės. Pasidžiaugę dovanomis, visi susėdome prie vaišių stalo. Vaišinomės, nuoširdžiai bendravome, diskutavome, dalinomės patirtais įspūdžiais vasaros atostogų metu.

     Tai buvo nuostabi šventė, kuri suvienijo visus. Tik taip bendradarbiaudami, kurdami šiltus pasitikėjimu ir pagarba grįstus tarpusavio santykius, pasieksime geriausių rezultatų ir džiaugsimės mokykla, kurioje yra ir bus gera kiekvienam.

Linkiu jums nepaklysti mokslo labirintuos,

O semtis iš visų šaltinių kuo daugiau žinių.

Mokėkit pasidalinti, užjausti, parodyti gerumą,

Ir visada turėti daug nuoširdžių draugų.

Rožė Bielinienė, pradinių klasių vyr. mokytoja

Tramtatulis 2019

     Kovo 5 dieną Ignalinos muzikos mokykloje vyko Lietuvos liaudies kūrybos atlikėjų konkursas - „Tramtatulis 2019“. Konkurso tikslas - skatinti jaunąją kartą domėtis savo krašto tradicine kultūra, skleisti liaudies kūrybą, ugdyti jaunuosius folkloro atlikėjus. Šiame konkurse dalyvavo 4 klasės mokinė Gabrielė Čepulytė. Ji tapo laureate ir buvo atrinkta į konkurso regioninį ratą, kuris vyks Molėtuose. Sveikiname laureatę!

Rožė Bielinienė, pradinių klasių vyr. mokytoja

Lietuva – tai aš, Lietuva – tai mes

     Vasario 15 d. bibliotekoje vyko viktorina-konkursas „Lietuva – tai aš, Lietuva – tai mes“ skirta Lietuvos valstybės atkūrimo 101-ųjų metinių paminėjimui ir įprasminimui.

     Renginį pradėjome giedodami Lietuvos himną bei skambias liaudies dainas, deklamuodami eilėraščius apie gimtinę. Viktorinos metu vaikams buvo užduodami klausimai apie Lietuvą, jos papročius, tradicijas, lankytinas vietas. Mokinimas teko prisiminti Lietuvos istorijai reikšmingus įvykius, datas bei asmenybes. Mokiniai piešė savo rankytes ant trispalvio popieriaus, jas karpė ir iš jų dėliojo Lietuvos žemėlapį, o iš išsibarsčiusių „Tautiškos giesmės“ žodžių turėjo sudėlioti giesmės tekstą.

     Vaikai noriai atsakinėjo į viktorinos klausimus, o už savo puikias žinias ir sumanumą gavo dovanėlių. Džiaugėmės prasmingu, patriotišku, šventiniu Lietuvos valstybės atkūrimo paminėjimu. Dėkojame tėveliams ir seneliams už nuoširdų bendradarbiavimą ir vaikų patriotizmo ugdymą.

Rožė Bielinienė, pradinių klasių vyr. mokytoja

 

„VAIVORYKŠTĖS VARTŲ BEIEŠKANT“

     Vasario 8 d. pas mus viešėjo „Varlytės teatras“, kuris parodė muzikinį spektaklį „Vaivorykštės vartų beieškant“.

     Kitokios, netradicinės Karvutės personažas, mokė mažuosius žiūrovus tolerancijos: nors visi esame skirtingi ir unikalūs, turime vienodą teisę ir galimybę būti laimingais.

     Plaštakės personažas įkūnijo amžiną viltį, ieškojimą ir tikėjimą. Priminė, kad nesavanaudiškai padėdami aplinkiniams ir darydami gerus darbus, patys tampame laimingesni.

     Lapės personažas, jos gyvenimo būdas vaizdžiai demonstravo žiūrovui, kad klasta, intrigomis, patyčiomis ir dykaduoniavimu, ilgalaikės gerovės ir ramybės sau nesusikursi.

     Spektaklis buvo puiki prevencinė priemonė prieš patyčias. Pagrindinis jo leitmotyvas - kiekvienas esame savo laimės kalvis, svarbu tik neišduoti  svajonės, atkakliai dirbti siekiant užsibrėžto tikslo ir žinoti, kad stebuklai mūsų gyvenime vyksta nuolatos, kiekvieną akimirką.

Rožė Bieliniene, pradinių klasių vyr. mokytoja

 

Atmintis gyva, nes liudija

     Sausio 11 dieną vyko pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“. Ryte 8 val. languose uždegėme vienybės ir atmino žvakutes, prisimindami šios dienos svarbą, o prisijungdami prie akcijos „Prisimenu, kodėl esame laisvi“ įsisegėme akcijos simbolį – neužmirštuolę. Pasaulio pažinimo pamoka vyko bibliotekoje, kur buvo prisiminta 1991 m. įvykių prasmė ir reikšmė šiandienos Lietuvai.

Rožė Bielinienė, pradinių klasių vyr. mokytoja

 

Olimpinė savaitė

     Spalio 19-23 d. dalyvavome Lietuvos tautinio olimpinio komiteto organizuojamoje „Olimpinėje savaitėje“, kurios tikslas - siekti didesnio fizinio aktyvumo.

     Gavę Ąžuolo ir jo draugų – Lukos Kibirkšties, Amio Kilniaširdžio, Unos Superbičiulės plakatą, pakabinome jį klasėje ir visą savaitę kartu su vaikais padėjome auginti superherojams galias: kiekvieną rytą mankštinomės, linksmai šokome, skaičiavome nueitus žingsnius, išgerto vandens puodelius, suvalgytus vaisius, šypsenas, pasakytus „ačiū“, ištiestas pagalbos rankas, ryto pasisveikinimus. Išmokome naujų žaidimų, kuriuos žaidėme kūno kultūros pamokų ir pertraukų metu. Kalbėjomės apie mėgstamas sporto šakas, žiūrėjome vaizdo medžiagą apie naudingas vaikams sporto šakas, sveiką mitybą, pagarbą sau ir kitam, draugystę ir tobulėjimą. Savaitės pabaigoje suklijavome klasės pasiekimų lipdukus į plakatą. Už aktyvų dalyvavimą projekte „Olimpinė savaitė“ 2018 m. buvome apdovanoti diplomu ir marškinėliais.

     Ši savaitė su Ąžuolu ir jo būriu buvo įdomi, aktyvi ir naudinga. Sportas ypatingai naudinga priemonė, kurią galima įvairiai pasitelkti vaikų ugdymo procese.

Rožė Bielinienė pradinių klasių vyr. mokytoja

 

Vaikai ir angelai

Adventas – tai gerumo tiltas.

Šidelė plaka pamažu...

Mes laukiam švenčių...

Ateikite visi, kviečiu...

     Prieš išeidami atostogauti, mokinukai sukvietė visus tėvelius, senelius, bendruomenės narius į šventinę programą „Vaikai ir angelai“. „Angelėliai - mūsų sargai, angelėliai - mūsų draugai“, padovanojo susirinkusiems daug skambių dainų, prasmingų eilių, smagių, nuotaikingų šokių. Vaikus aplankė ir Kalėdų Senelis su dovanomis.

     Šventę nuskaidrino brangių žmonių nuoširdžios šypsenos ir draugiškas bendravimas bei bendradarbiavimas.

Kažkur šalia, ant balto tako

Kalėdos ruošias į svečius,

Nukritusį gerumo lašą

Jums su džiaugsmu neš į namus.

Paėmus angelą už rankos,

Ateis prie židinio šeimos,

Širdin įdės vėl laimę brangią,

Kuriai reiks jūsų šilumos.

Rožė Bielinienė pradinių klasių vyr. mokytoja

 

Drakoniuko teatro viešnagė

     Gruodžio 13 d. mūsų mokykloje viešėjo Drakoniukio teatras su savo kalėdine programa, kuri pripildė visų širdeles šilumos, ramybės, gailestingumo, džiaugsmo, palaimos, o veidukus – „skanių“ šypsenų. Spektaklis mokė ištiesti pagalbos ranką, šypsotis artimui, skatino būti gerais, kilniais ir dorais, dalinti meilę ir gėrį kitiems, nugalėtį pyktį – švelnumu, blogį – gerumu, melą – tiesa.

     Už šios kalėdinės programos finansavimą nuoširdžiai dėkojame gimnazijos direktorei Jūratei Sveikauskienei.

Rožė Bielinienė pradinių klasių vyr. mokytoja

 

Akcija „Apibėk mokyklą“

     Rudeniškai saulėtą spalio 12 d. popietę Ignalinos r. Vidiškių gimnazijos Mielagėnų skyriaus mokiniai ir jų mokytoja, ikimokyklinės grupės auklėtiniai ir auklėtojos sugužėjo į kiemą. Buvo organizuojama akcija „Apibėk mokyklą“.

     Prieš bėgimą vaikai sustoję rateliu atliko trumpą mankštelę ir nusiteikė bėgimui, o bėgdami patyrė daug smagių emocijų. Labai džiugu, kad mokytoja ir auklėtojos taip pat bėgo kartu, tuo parodydamos puikų  pavyzdį savo mokiniams ir auklėtiniams. Džiaugsmas ir geros emocijos tryško per kraštus. Svarbiausia visų veidus papuošė raudonis ir šypsenos. Tikimės, kad tai taps labai naudinga ir fizinį aktyvumą skatinančia tradicija.

     Fizinio aktyvumo nauda labai didelė augančiam vaikui, nes pabuvę lauke, jie atsipalaiduoja, geriau jaučiasi, o daugeliui tiesiog patinka bėgioti. Į klases jie sugrįžta žvalesni, linksmesni, darbingesni, atidesni ir aktyvesni. Vaikai turi judėti pagal savo fizines ir psichines išgales, laisvai, be didelės įtampos, pajusti judėjimo džiaugsmą ir malonumą. Bėgimas lavina motorinius įgūdžius, fizines ypatybes (vikrumą, greitumą, ištvermę, jėgą). Bėgant suaktyvėja raumenų, kvėpavimo, kraujotakos sistemos, medžiagų apykaita. Bėgiodamas vaikas įgyja bendravimo patirties ir susipažįsta su aplinka, gerėja emocinė savijauta.

     Atsisveikinti vaikai dar neskubėjo ir surengė smagias rudens lapų gaudymo varžybas, o vėliau iš lapų ir rudeninių gėlių sudėliojo saulę.

Inga Žilo, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

 

Pažintinės ekskursijos

Baigiantis mokslo metams mokiniai dalyvavo pažintinėse ekskursijose po Švenčionių kraštą.

Aplankėme Nalšios muziejų, kur susipažinome su archeologijos, gamtos, istorijos bei etnografijos skyrių ekspozicijomis.               

Užsukome ir į vieną seniausių vaistažolių perdirbimo įmonių Europoje - Švenčionių vaistažolių fabriką. Čia mokiniai susipažino, kaip vaistažolės nuo pirminės žaliavos tampa arbatos puodeliu. Apžiūrėjo technologinę bei laboratorinę įrangą.

Ši viešnagė skatino išlaikyti vaistažolių rinkimo tradicijas ir padėjo mokiniams suprasti, kad žolelės padeda spręsti įvairius sveikatos sutrikimus.              

Aplankėme ir Rieškutėnų tradicinį amatų centrą. Šis centras Švenčionių krašte rūpinasi kultūros paveldu, skleidža žinias apie senuosius amatus, jų technologijas, rūpinasi tradicinių produktų gamyba. Čia mokiniai dalyvavo edukacinėje programoje “Bandelių kaselių kepimas” bei susipažino su paukščiais, gyvenančiais Krėtuono ežero apylinkėse.

Širvetos gamtos mokykloje mokiniai dalyvavo edukacinėse programose: “Žmogaus ir bitės ryšys - nuo žiedo iki medaus ant mūsų stalo. Vaškas ir jo naudojimo galimybės”bei mitologijos slėpiniai.

Neformalioje aplinkoje, gamtos apsuptyje, po atviru dangumi vaikas išmoksta daug svarbių dalykų. Per pažinimą, patyrimą plečiasi mokinių žinios, gebėjimai ir įgūdžiai. Mokomasi saugoti ir puoselėti kultūros paveldą.

Rožė Bielinienė, pradinių klasių vyr. mokytoja

 

Sveikos gyvensenos pamoka Mielagėnų skyriuje

Balandžio mėnuo – sveikos gyvensenos mėnuo, kurio metu svarbus dėmesys skiriamas sveikatos išsaugojimui ir gyvybės puoselėjimui. Balandžio 20 dieną Ignalinos r. Vidiškių gimnazijos Mielagėnų skyriaus priešmokyklinės, ikimokyklinės grupių vaikai ir jų mokytojos skyrė vandens naudai. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Inga Žilo skaitė paskaitėlę „Vanduo – žmogaus džiaugsmas ir sveikata“, kurios metu buvo kalbama apie vandens naudą žmogaus sveikatai, mokomasi, kiek jo reikia išgerti ir kaip gerti per dieną, kad visuomet žmonės būtų sveiki ir žvalūs. Buvo užduodami klausimai, siekiant išsiaiškinti, kuriose žemės vietose yra daugiausiai vandens ir kaip jį taupyti, kad būtų išsaugotas ateities kartoms.

     Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė visiems padalino stiklinaites, sklidinas tyro vandens, buvo ragaujamas vanduo, skaitomi gražūs žodžiai, menamos mįslės, klausomasi įvairių vandens garsų (versmės, lietaus, upelio čiurlenimo, jūros ošimo). Vaikai žaidė su simboliniais vandens lašeliais, vandens srovelėmis ir šoko labai nuotaikingą „Lašelių šokį“.

Inga Žilo, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

Konkursas „Mažasis diktantas“

     Kovo 27 dieną Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijoje vyko savivaldybės etapo 4, 5 klasių mokinių konkursas ,,Mažasis diktantas". Jo tikslas – ugdyti jaunesniojo amžiaus mokinių raštingumo įgūdžius, teigiamas taisyklingos lietuvių kalbos vartosenos nuostatas, anksti atpažinti itin gabius vaikus ir skatinti jų pastangas pažinti ir siekti.

     Komisijai suvedus rezultatus paaiškėjo, kad 4 klasių grupėje II vietą užėmė Mielagėnų skyriaus mokinė Aistė Apyvalaitė, jos mokytoja pradinių klasių vyr. mokytoja Rožė Bielinienė. Sveikiname nugalėtoją ir jos mokytoją!

Jūratė Sveikauskienė, direktorė

Bundančios gamtos paslaptys

     Pasaulio pažinimo pamoka vyko netradicinėje aplinkoje – bibliotekoje. Ją vedė žymus mūsų krašto biologas Pranas Zubrickas. Gamtoje vis daugiau gyvybės apraiškų, balsų, garsų. Jis pateikė pokyčių gamtoje apžvalgą, pristatė keletą paukščių, gyvūnų, atkreipdamas dėmesį  jų biologinius ypatumus, mokė juos pažinti, stebėti jų gyvenimą. Gamtininkas pateikė daug vertingų patarimų, kaip auginti ir prižiūrėti tuos ar kitus gyvūnus, augalus, paukščius. Ragino būti pastabiems, supratingiems, tausoti ir globoti gamtą, įžvelgti formų, spalvų, garsų grožį, įvairovę. P. Zubrickas mokė stebėti artimiausią aplinką, fiksuoti jos kaitą, surasti laiko pabūti atgimstančioje gamtoje.

Rožė Bielinienė, pradinių klasių vyr. mokytoja

Geltona, žalia ir raudona

     Taip pavadinome renginį skirtą kovo 11 – tąjai, nes trispalvė yra brangi kiekvieno lietuvio širdžiai. Mokiniai savo meilę Lietuvai išreiškė skambiomis dainomis, smagiais šokiais, nuoširdžiai deklamuojamais eilėraščiais, miela savo tarmiška šnekta, sekamomis pasakomis. Bibliotekininkė mokinius trumpai supažindino su Lietuvos istoriniu keliu nuo vasario – osios iki kovo 11 – tosios. Čia vyko ir edukacinė trispalvių pynimo pamokėlė, kurią vedė ikimokyklinio ugdymo grupės auklėtinės Evelinos močiutė. Ačiū jai!

Rožė Bielinienė, pradinių klasių vyr, mokytoja

Žiemos pramogos

     Pasaulio pažinimo pamoka „Žiemos pramogos“ vyko netradicinėje aplinkoje – mokyklos kieme. Aptarėme žiemos pramogas ir jų teikiamus džiaugsmus, išskyrėme mėgstamiausias, populiariausias pramogas (pvz., sniego angelų darymas, mėtymąsis sniegu, slidinėjimas slidėmis ir kt.) . Mokėmės saugiai pramogauti, ugdėmės sveikos gyvensenos įgūdžius, supratimą, kad ir žiemą dalį laisvalaikio būtina praleisti lauke. Namuose vaikai teiravosi ką tėvai ir seneliai prisimena iš vaikystės apie žiemos pramogas. Taip pat vaikai su tėvais ir seneliais vartė nuotraukų albumus ir ieškojo įdomių žiemos nuotraukų, tiksiančių parodai „Žiemos pramogos“.

Pradinių klasių vyr. mokytoja R. Bielinienė

 

Lietuvos gimtadienis

     Šiemet švęsdami Vasario 16-ąją sutinkame ypatingus metus – Valstybės atkūrimo šimtmetį! 

     Mūsų skyriaus mokinukai pasitikdami atkurtos Valstybės šimtmetį dalyvavo daugelyje šalies, rajono organizuojamų parodų, konkursų, renginių, akcijų:

  • šalies pradinių klasių mokinių piešinių parodoje-konkurse „Aš myliu Lieutuvą“;
  • tarptautiniame pradinių klasių mokinių piešinių ir dailyraščio konkurse „Skaitau lietuvišką pasaką“;  
  • šalies vaikų piešinių parodoje-konkurse „Piešiu Lietuvą“;
  • Tarptautinio vaikų piešinių ir vaizdingų posakių konkurse ,,Jie – mūsų draugai...“, skirto Lietuvos valstybės 100-mečiui bei gamtininko Tado Ivanausko ir rašytojo Prano Mašioto atminimui pagerbti;
  • šalies pradinių klasių mokinių piešinių parodoje-konkurse „Šimtas gražiausių žodžių Lietuvai“;
  • Ignalinos r. Viešosios bibliotekos organozuojamoje akcijoje „Gyvasis mikrofonas“.

     Laukdami šios džiugios šventės puošėme mokyklos duris, langus, klasę. Kiekvienas mokinys Lietuvos gimtadieniui skyrė po dovanėlę – 100 širdučių, 100 gėlyčių, 100 paukštelių, 100 gražiausių žodžių, 100 metimų į krepšį, 100 šuoliukų per šokdynę. Dovanojome savo kūrybinius darbus, eiles, dainas, lietuvių liaudies šokius ir žaidimus.
     Tikime, kad džiaugdamiesi šiuo Lietuvos gimtadieniu galime būti tokie pat susitelkę, vieningi ir stiprūs, kokie prieš šimtmetį buvo Tautos šviesuoliai, savo parašais įtvirtinę mūsų Laisvės siekį. 

     Prisimindami nepaprasto ryžto ir atsidavimo pareikalavusį kelią į Laisvę, kasdien kurkime ir dirbkime savo šaliai. Siekime Valstybės, kurioje gera gyventi, ir prisiminkime, jog Laisvė nėra duotybė, dėl jos turime kovoti kasdien.

Užgavėnės - linksma šventė vaikams

      Užgavėnės - linksma šventė vaikams. Smagu gaminti kaukes, šėlti, trypti, dainuoti persirengėlių būryje, pasišildyti prie laužo, o taip pat praplėsti žinias apie šios šventės tradicijas bei papročius. Visus viliojo  kepamų blynų bei kitų skanumynų kvapas, o taip pat džiugino Kanapinio pergalė prieš Lašininį.

Rožė Bielinienė, pradinių klasių vyr. mokytoja

Dailės pamoka – netradicinėje aplinkoje

     Dailės pamoka „Piešiu guvūnus“ vyko netradicinėje aplinkoje - bibliotekoje. Pamoką vedė dailininkas R. Vaitkus. Pamokos metu buvo demonstruojama šaržų paroda, dailininkas pasakojo apie savo vaikystę, kūrybą. Žavėjo dailininko šmaikštumas, gebėjimas žongliruoti, groti lūpine armonikėle. R. Vaitkus pasitelkdamas žaismingus mokymo metodus kartu su vaikais piešė mylimiausius gyvūnus – katinėlį ir šuniuką.

Gražus pasiekimas Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio proga

     Mielagėnų skyriaus mokinukai dalyvavo šalies vaikų piešinių parodoje-konkurse „Piešiu Lietuvą“, skirto Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui paminėti. Ir juos lydėjo sėkmė! 3 klasės mokinė Gabrielė Čepulytė tapo parodos-konkurso laureate, o Viltė Petrulėnaitė, Aistė Apyvalaitė, Rugilė Mačėnaitė, Domantas Apyvala ir Erikas Romankevičius apdovanoti padėkos raštais. Už mokinių kūrybiškumo bei meninės saviraiškos ugdymą ir laureato paruošimą šalies vaikų piešinių parodai-konkursui padėkos raštu apdovanota ir pradinių klasių vyr. mokytoja Rožė Bielinienė. Sveikiname!

Jūratė Sveikauskienė, direktorė

Mielagėnų skyriaus mokiniai – tarptautinio konkurso laureatai

     Mielagėnų skyriaus mokiniai Aistė Apyvalaitė (4 kl.), Gabrielė Čepulytė (3 kl.), Rugilė Mačėnaitė (4 kl.), Erikas Romankevičius (3 kl.) tapo Tarptautinio vaikų piešinių ir vaizdingų posakių konkurso ,,Jie – mūsų draugai...“, skirto Lietuvos valstybės 100-mečiui bei gamtininko Tado Ivanausko ir rašytojo Prano Mašioto atminimui pagerbti, laureatais. Mokiniai ir juos paruošusi pradinių klasių vyr. mokytoja Rožė Bielinienė yra pakviesti į nugalėtojų-laureatų šventę, kuri įvyks š.m. vasario 23 dieną, 13 valandą Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejuje. Šventės metu bus ne tik apdovanojimai, bet ir seminaras „Gamtininko Tado Ivanausko ir rašytojo Prano Mašioto knygų įtaka šiuolaikinio vaiko ugdymui(si)“, vyksiantis zoologijos muziejuje. Kol mokytojai klausys pranešimų, mokiniai dalyvaus ekskursijose po zoologijos muziejų. O be to, renginio organizatoriai įgyvendino idėją išleisti atvirlaiškius su mokinių darbais – ,,Meilė gamtai kuria Tėvynę“, Lietuvos valstybės 100-mečiui paminėti. Sveikiname jaunuosius kūrėjus ir jų mokytoją!

Jūratė Sveikauskienė, direktorė

Mielagėnų skyriaus pradinukai vėl pasižymėjo! 

     Gimnazijos Mielagėnų skyriaus pradinukai gražiai sutiko žiemą – dalyvavo net dviejose respublikinėse parodose: pradinio ugdymo mokinių kūrybinių tapybos ir grafikos dailės darbų parodoje „Metų laikų spalvos per fotoobjektyvą“ (Domantas Apyvala, Gabrielė Čepulytė, Aistė Apyvalaitė, Rugilė Mačėnaitė) ir pradinio ugdymo dailės ir technologijų kūrybinių darbų parodoje „Žiemos laikrodis“ (Domantas Apyvala, Viltė Petrulėnaitė, Gabrielė Čepulytė, Aistė Apyvalaitė, Rugilė Mačėnaitė). Už kūrybines įžvalgas ir įdomius meninius sprendimus mažieji fotografai ir dailininkai bei juos paruošusi pradinių klasių vyr. mokytoja Rožė Bielinienė apdovanoti Padėkos raštais. Sveikiname!

Jūratė Sveikauskienė, direktorė

Medžio puošimo šventė

     Gruodžio mėnesio pirmąjį savaitgalį, kai vis ilgėja naktys, ūžauja atšiaurūs vėjai, švenčiame medžių puošimo šventę. Medžiai - gyvybės žemėje šaltinis. Jie mus maitina, valo ir drėkina orą, suteikia prieglobstį ir pavėsį, stebina savo grožiu ir grakštumu.

     Ankstų penktadienio rytą mokyklos kiemelis pasipuošė žibintų liepsnelėmis. Artėjantį Adventą pasitikome puošdami ir įžiebdami eglutę bei išsakydami jai palinkėjimus.

     Padabinę žaliaskarę sugužėjome į klasę. Šventę tęsėme atsakinėdami į viktorinos klausimus, rašydami kūrybinius darbus, kurdami stendus apie žmogų ir medį.

     Šventės metu ugdėme pagarbą gamtai, gamtos vientisumo, didybės ir harmonijos, grožio ir pažeidžiamumo suvokimą, susipažinome su medžio įvaizdžiu lietuvių etnokultūroje.

Pradinių klasių vyr. mokytoja R. Bielinienė

Sėkmė respublikinėje parodoje-konkurse

     Mielagėnų skyriaus mokinukai dalyvavo respublikinėje pradinių klasių mokinių nuotraukų parodoje-konkurse „Augink atsakingai ir smagiai“, kurios tikslas – skatinti mokinius atsakingai elgtis ir kūrybiškai pažvelgti bei užfiksuoti smagiausias akimirkas, praleistas su augintiniais. Vertinimo komisijai baigus darbą, paskelbti laureatai, viena iš jų – 4 klasės mokinė Aistė Apyvalaitė, apdovanota laureatės diplomu. Mergaitė džiugina jau ne pirmus metus: ji ne tik labai gerai mokosi, bet turi ir puikių meninių talentų. Padėkos raštais apdovanoti ir kiti parodos dalyviai: antrokai Domantas Apyvala ir Eimantas Romankevičius bei trečiokas Erikas Romankevičius. Už mokinių paruošimą respublikinei parodai padėka įteikta pradinių klasių vyr. mokytojai Rožei Bielinienei. Sveikiname ir džiaugiamės mokinių ir mokytojos sėkme!

Jūratė Sveikauskienė, direktorė

Bibliotekos renginiai

Dažnai užsukame į biblioteką. Čia mūsų laukia ne tik knygų pasaulis, bet ir renginiai, parodos, susitikimai.

Susitikome su knygos „Cirulielis“ autore Dalia Zabitiene. Susipažinome su žemaitiška tarme bei autorės išleistomis kitomis knygutėmis.

Vyko ir Šiaurietiškos literatūros skaitymai, kurių metu vaikai buvo supažindinti su šios literatūros autoriais bei jų išleistomis knygelėmis, patys skaitė ir klausėsi bibliotekininkės skaitomų kūrinių.

Sutikome su policijos bičiuliu Amsiumi bei VPK skyriaus specialistais, kurie vaikams priminė, kaip saugiai elgtis kelyje ir kitose aplinkose, kodėl svarbu dėvėti atšvaitus ir kaip saugiai naudotis pirotechnikos priemonėmis.

Rožė Bielinienė, pradinių klasių vyr, mokytoja

 

Rugsėjo pirmosios šventė

 

Sukrausiu tau

į vaikišką širdelę

Dorumą, šypseną

ir meilę begalinę.

Pasidalinęs(us) su visais

nors po saujelę,

Pajausi dėkingumą,

gėrį, šilumą krūtinėj.

 

Linkiu, kad šiais mokslo metais aplankytum dar nežinomas salas, pabuvotum stebuklingose Matematikos šalies pilyse, kad Kūrybos paukštė nuneštų toli toli į pasakų karalystes, kad su draugais pastatytum didelį miestą, o gatves pavadintum Gerumo, Mandagumo, Sąžiningumo, Rūpestingumo, Darbštumo vardais.

Informaciją rengė Rožė Bielinienė, pradinių klasių vyr, mokytoja

Konkursas „Mano mokykla“

     Kovo mėnesį Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazija organizavo piešinių konkursą, skirtą progimnazijos 70-ies metų jubiliejui paminėti.

     Konkurso tikslas ugdyti vaikų individualumą, skatinti jų saviraišką ir kūrybiškumą, ugdyti vaikų ir jaunimo gebėjimus kurti ir puoselėti mokyklos aplinkos grožį, meninės išraiškos priemonėmis atskleisti mokytojo ir mokinio darną, skatinti stebėti artimiausią aplinką, pažinti save ir keistis, integruoti turimas žinias ir mokėjimus į kūrybinę veiklą.

     Jame dalyvavo penkios mūsų skyriaus mokinės. Sėkmė aplankė Laurą Janutėnaitę. Ji apdovanota diplomu už originaliai pritaikytą techniką.

 

Konkursas „Lietuvos architektūros perlai“

     Menų studija „Linksmos spalvos“, bendradarbiaujant kartu su Vilniaus MSCB vaikų biblioteka ,,Saulutė”, organizavo ketvirtąjį Respublikinį vaikų ir moksleivių piešinių konkursą „Lietuvos architektūros perlai“.

     Konkurso tikslas skatinti vaikus ir jaunimą daugiau domėtis mūsų krašto architektūros palikimu, praeities tradicijomis. Plačiau pasidomėti Lietuvoje esančiais architektūros stiliais, daugiau sužinoti apie juos, išmokti juos pažinti. Lavinti vaikų ir moksleivių meninius gebėjimus, plėsti akiratį, papildyti moksleivių Lietuvos istorijos, meno istorijos ir Lietuvos architektūros istorijos žinių bagažą, skatinti kūrybiškai pažvelgti į jų gyvenamosiose vietovėse esančius architektūros objektus bei pasidomėti jais ir jų atsiradimo istorijomis. Supažindinti moksleivius su išskirtiniais Lietuvos architektūros objektais, jų atsiradimo istorijomis, architektūros stilių skirtumais. Suteikti vaikams ir jaunimui dar vieną progą išreikšti savo įspūdžius piešiant, kuriant koliažus, aplikacijas ar kita.

     Jame dalyvavo dvi mūsų skyriaus mokinės. Sėkmė aplankė Rugilę Mačėnaitę. Ji apdovanota diplomu už kūrybiškumą.

Informaciją rengė Rožė Bielinienė, pradinių klasių vyr. mokytoja

 

Vaikų Velykėlės

     Po atostogų mokiniai džiaugsmingai skubėjo į mokyklą nešini margučiais. Prisiminėme ir atgaivinome senuosius Velykų papročius ir tradicijas: marginome margučius, juos ridenome, daužėme, žaidėme ir dainavome bei supėmės sūpuoklėmis.

Informaciją rengė Rožė Bielinienė, pradinių klasių vyr. mokytoja

 

Gabrielė Čepulytė – „Tramtatulio“ laureatė 

     Kovo 9 dieną Ignalinos kultūros ir sporto centre skambėjo „Tramtatulis“ – kas dvejus metus organizuojamas respublikinis vaikų ir mokinių – lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų – konkursas. Jo tikslas – skatinti mokinius domėtis savo krašto tradicine kultūra, ugdyti jaunuosius lietuvių liaudies dainų, sakytinės kūrybos, instrumentinės muzikos atlikėjus. Komisijos sprendimu iš keturių amžiaus grupių išrinkti patys geriausi liaudies kūrybos atlikėjai, kurie kovo 26 dieną rajonui atstovaus regioniniame ture Molėtuose. Iš viso apdovanota  dešimt laureatų. Tarp jų ir Mielagėnų skyriaus 2 klasės mokinė Gabrielė Čepulytė. Ją konkursui paruošė pradinių klasių vyr. mokytoja Rožė Bielinienė. Sveikiname!

 

Baltasis badas

      Visa, kas gyva reikia saugoti, nes ne visi gali pasirūpinti savimi. Gėlė gali nuvysti, gyvūnėlis, paukštelis – nugaišti. Juos turime globoti, prižiūrėti.

      Akcijos metu susipažinome su sunkumais, kuriuos tenka iškęsti paukšteliams ir žvėreliams žiemą. Skaitėme jų laišką bei kreipimąsi į vaikučius. Rašėme jiems atsakymą, darėme lesyklėles ir pakabinome jas ant medžių, skaitėme įvairius tekstus, eilėraščius apie paukštelių bei žvėrelių skundus. Su lauktuvėmis išskubėjome į lauką. Į lesyklėlę bėrėme grūdų, duonos trupinėlių, sėklų. Sugrįžę į klasę stebėjome lesančius paukštelius, grožėjomės jais.

     Neužmiršome ir žvėrelių. Su vaišėmis patraukėme į mišką. Stebėjome aplinką, įsiklausėme į tylą, grožėjomės gamtos vaizdais. Žvėreliams palikome daržovių, duonos riekelių, šieno. Pakiliai nusiteikę sugrįžome į mokyklą.

   Informaciją rengė Rožė Bielinienė, pradinių klasių vyr. mokytoja

 

Atmintis gyva

      Laisvės gynėjų dieną paminėjome kartu su miestelio bendruomene. Languose ir prie paminklų miestelio skveruose uždegėme atminimo žvakutes. Bibliotekoje žiūrėjome filmą „Nežinomi didvyriai“, dainavome patriotines dainas, kurios vienijo tautą 1991 – ųjų sausį.

   Informaciją rengė Rožė Bielinienė, pradinių klasių vyr. mokytoja

 

Respublikiniame konkurse – II vieta

     Nuo 2016 m. gruodžio 12 d. iki 2017 m. sausio 9 d. Vilniaus „Aušros“ mokykla-darželis organizavo respublikinį 1-4 klasių mokinių aplikacijos konkursą „Kalėdų belaukiant“. Konkurse dalyvavo gimnazijos Mielagėnų skyriaus pradinukai. Po ilgų diskusijų bendru vertinimo komisijos narių nutarimu buvo išrinkti aplikacijos konkurso „Kalėdų belaukiant“ nugalėtojai. 3 klasių grupėje nugalėtoja tapo Mielagėnų skyriaus trečiokė Aistė Apyvalaitė, jos aplikacija užėmė II vietą. Mergaitę konkursui paruošė pradinių klasių vyresnioji mokytoja Rožė Bielinienė. Sveikiname!

 

Kalėdinė žvaigždelė

Visą naktį ji spindės,

Kad ir žmonės ir vaikeliai,

Susirastų naują kelią,

Kad gražiai visi sutiktų,

Nesibartų, nesipyktų,

Kad širdelė kiekviena

Būtų džiaugsmo kupina.

 

     Tokiais žodžiais prasidėjo šventė „Kalėdinė žvaigždelė“. Gerosios miško fėjos ir linksmieji zuikučiai mieliems tėveliams, seneliams, svečiams padovanojo nuotaikingą kalėdinį koncertą. O Kalėdų senelis visus pradžiugino dovanomis.

Informaciją rengė Rožė Bielinienė, pradinių klasių vyr. mokytoja

 

Žiemos mozaika

     Ignalinos viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriaus lėlių teatras „Mįsliukas“  gruodžio 9 d. pakvietė visus vaikučius į edukacinę programą „Žiemos mozaika“. Šis renginys vyko Mielagėnų bibliotekoje. Jame mokiniai buvo ne tik klausytojai, bet ir aktyvūs dalyviai. Jie atsakinėjo į įvairius klausimus, sekė pasakas, deklamavo eilėraščius, minė mįsles susijusias su žiema. Renginio pabaigoje visi pasigamino kalėdinę eglutę.

     Ši programa buvo patraukli ir smagi vaikučiams.

Informaciją rengė Rožė Bielinienė, pradinių klasių vyr. mokytoja

 

Gyva Kalėdų prakartėlė Paukščių kaime

     Gruodžio 14 d. vykome į pažintinę ekskursiją į Paukščių kaimą. Šiame  kaime pamatėme gyvą Kalėdų pasaką su lietuviškomis avytėmis, kailiniuotais  triušeliais, vištytėmis, paukščiukais. Tai vieta, kur pamatėme daugiau paukščių nei kada nors esame matę ir išgirdome daugiau jų balsų, nei kada nors esame girdėję. Istorijos apie paukščius didžiausiame Lietuvoje lizde, kiaušinienės kepimas ant laužo, linksmybės su Kalėdų seneliu – tai tik dalis pramogų ir malonumų, kuriuos patyrėme apsilankę Cijonuose. Nuo žiemiškų orų visus sušildė ką tik išvirta kvapni žolelių arbata ir sausainiai.

Informaciją rengė Rožė Bielinienė, pradinių klasių vyr. mokytoja

 

Sėkmė tarptautiniame konkurse

     Nors gimnazijos Mielagėnų skyriaus 1, 2, 3 jungtinėje klasėje mokosi nedaug – tik vienuolika – mokinukų, bet jie yra labai aktyvūs įvairiausių konkursų  dalyviai.  O labiausiai džiugina tai, kad dalyvaudami jie nuolat skina laurus. Štai kad ir visai neseniai vykusiame tarptautiniame 3-4 klasių mokinių piešinių konkurse „Jie – mūsų draugai...!“ trečiokė Laura Janutėnaitė tapo nugalėtoja. Jos piešinys „Pabėriau trupinėlių“ vertinimo komisijos buvo išrinktas geriausiu.

Mokinę konkursui paruošė pradinių klasių vyr. mokytoja Rožė Bielinienė. Sveikiname!

 

Sėkmė respublikiniame konkurse

     Menų studija „Linksmos spalvos“, bendradarbiaudama su Vilniaus miesto savivaldybės centrinės bibliotekos vaikų biblioteka „Saulutė“, organizavo ketvirtąjį respublikinį vaikų ir moksleivių piešinių konkursą „Apšerkšniję mūsų žiemos“. Jame dalyvavo Mielagėnų skyriaus mokinukai. Geriausiai pasisekė trečiokei Rugilei Mačėnaitei. Ji savo piešinyje „Kalėdų naktį“ pavaizdavo Lietuvos gamtos grožį žiemą. Ir neliko nepastebėta. Komisija Rugilės piešinį įvertino III vieta.

Mergaitę respublikiniam konkursui paruošė pradinių klasių vyr. mokytoja Rožė Bielinienė. Sveikiname!

     

 

 

 

 

 

 

„Būk saugus moksleivi“

     Ignalinos PGT spalio mėnesį organizavo akciją „Būk saugus moksleivi“, kurios tikslas supažindinti mokinius su saugiu elgesiu  buityje ir gamtoje, pamokyti juos, kaip išvengti gaisro ir kaip elgtis jam kilus. VPGT pareigūnai vaikams rodė mokomuosius priešgaisrinius filmukus, aptarė juos, rengė viktoriną, aprodė turimą ugniagesių techniką, demonstravo įrangą, dalino saugaus elgesio atmintines.

  

Informaciją rengė Rožė Bielinienė, pradinių klasių vyresnioji mokytoja.

 

Sveikos mitybos diena

         Lapkričio 8 – oji – sveikos mitybos diena. Visuomenė skatinama maitintis sveikai, organizuojami renginiai, kuriose pasakojama, apie tinkamus mitybos principus.

         Ta proga mūsų skyriuje vyko sveiko maisto šventė, kurios tikslas suteikti mokinimas naudingų žinių apie sveiką ir kultūringą mitybą. Didžiausias dėmesys skirtas vaisių ir daržovių naudai. Šventės pradžioje mokiniai buvo supažindinti su sveiko maisto įtaka žmonių sveikatai, aiškinta, kokios būna pasekmės piktnaudžiaujant saldumynais, gazuotais gėrimais. Vaikai atliko užduotis: pirmokėliai piešė, vyresnieji sprendė kryžiažodžius, vyko diskusijos apie tinkamą ir netinkamą maistą, ruošė patiekalus iš vaisių ir daržovių.. O po to visi galėjo ragauti ir įsitikinti, kad tai ne tik sveika, bet ir skanu.

         Tikiuosi, kad mokiniai per praktinius užsiėmimus pasisėmė naudingų žinių apie sveika mitybą ir artimiausiu metu stengsis pakeisti savo mitybos įpročius, pradės maitintis sveikai.    

   Informaciją rengė Rožė Bielinienė, pradinių klasių vyresnioji mokytoja.

 

         Ramutė Skučaitė - poetė, dramaturgė, vertėja, dainų tekstų autorė, publicistė. Minint poetės 85 – ąsias gimimo metines spalio 28 d. bibliotekoje vyko poezijos ir galvosūkių valandėlė „Žaidžiu lietuvišku žodžiu“.

         Mokiniai susipažino su poetės kūryba, klausėsi skaitomų eilėraščių, patys juos skaitė, deklamavo, piešė, kūrė poezijos posmus. Bibliotekininkė pristatė R. Skučaitės knygų parodą.

         Dėkojame bibliotekos vedėjai, kuri sudarė puikią galimybę prisiliesti prie knygos, poezijos, kaip didžiausios vertybės, nes visa tai telpa R. Skučaitės poezijoje.

Informaciją rengė Rožė Bielinienė, pradinių klasių vyresnioji mokytoja.

 

Rugsėjo pirmosios šventė

     Mokslo metus pradėjo 11 pradinukų ir 11 ikimokyklinukų. Tebus naujieji mokslo metai kupini atradimų, kūrybos, šypsenų. Malonių įspūdžių ir plačių horizontų!

        

   Informaciją rengė Rožė Bielinienė, pradinių klasių vyresnioji mokytoja.

Atnaujinta: 2021-10-17