MEPA projektas

 

Kviečiame dalyvauti projekto „Mokyklos – Europos Parlamento Ambasadorės“ veiklose:

    

MEPA projekto 2021-2022 m. m. reikalvimai

MEPA programos taisyklės

 

Minimalūs programos reikalavimai

1. Vyresniųjų ir jaunesniųjų ambasadorių paskyrimas

Už projekto įgyvendinimą mokykloje atsako vyresnieji ambasadoriai (mokytojai, kurie ves pamokas ir bus atsakingi už renginių organizavimą) ir jaunesnieji ambasadoriai (aktyvūs moksleiviai, kurie padės organizuoti renginius, kurs informacijos centrą ir atliks kitus darbus, susijusius su projektu).

2. Pamokos

Dalyviai įsipareigoja integruoti projekto mokomąją medžiagą į pamokas (istorijos, geografijos, matematikos, politologijos, užsienio kalbų ar kitų dalykų). Projekto medžiaga gali būti naudojama visus metus, skirtingų pamokų metu, visa arba dalimis – mokytojo nuožiūra.

Turi būti pravesta bent 20 MEPA pamokų per visus mokslo metus.

3. ES informacijos centras

Projekto dalyviai įsteigia ES informacijos centrą, skirtą moksleiviams ir mokytojams. Informacijos centre kaupiami su ES ir Europos Parlamento tematika susiję leidiniai ir informacijos šaltiniai.

Tai gali būti lentyna bibliotekoje ar kitoje moksleiviams laisvai prieinamoje patalpoje. Tai gali būti ir virtualus informacijos centras: dedikuota informacijos šaltinių byla visų mokyklos kompiuterių darbalaukiuose, atskiras puslapis mokyklos tinklalapyje ir pan.

4. Europos dienos šventė

Europos dienos šventė – galimybė pasireikšti jaunesniesiems projekto ambasadoriams organizuojant renginius ir įtraukiant į ją mokyklos, rajono ar miesto bendruomenę. Tai turi būti originalus renginys (t. y. ne dalyvavimas kitų projektų ar institucijų iniciatyvose). Jis turi vykti gegužės 9 d. (Europos dieną) arba artimiausiomis tos pačios savaitės dienomis.

Ataskaitos ir vertinimas

Projekto pabaigoje dalyviai pateikia EPBL ataskaitą, kurioje pateikia informaciją apie pamokų skaičių, organizuotus renginius, Europos dienos šventę ir informacijos centro steigimą. Mokyklų pripažinimas MEPA narėmis remiasi pateiktais duomenimis.

Kokybinis gimnazijų vertinimas ir geriausiųjų apdovanojimai

Ataskaitos yra vertinamos pagal iš anksto nustatytus kriterijus. Geriausiai pasirodžiusios gimnazijos yra kviečiamos į Euroscola dienas Strasbūre, o mokytojai kviečiami dalyvauti MEPA seminaruose Briuselyje.

MEPA grafikas

Veikla

Terminai

Kvietimas registruotis dalyvauti projekte

Rugsėjis

Įvadiniai seminarai

Spalio pirmoje pusėje

MEPA pamokų vedimas

Visus mokslo metus

Teminiai renginiai

Visus mokslo metus

Informacinio centro (lentynos, aplanko su medžiaga kompiuteriuose, puslapio mokyklos tinklalapyje) steigimas (pildymas)

Kuo anksčiau

Europos dienos renginiai

Gegužės 9 d. (arba artimiausiomis Europos dienai dienomis)

MEPA veiklos ataskaitos pateikimas

Gegužės 31 d.

Mokyklų vertinimas ir mokyklų – Europos Parlamento ambasadorių paskelbimas (preliminariai)

Birželio 20 d.

Atnaujinta: 2021-11-02