Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas

Irena Čeponienė, visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje

Darbo laikas

Savaitės diena Laikas
Pirmadienis

8.00 – 16.06

Pietų pertrauka

12.00 – 12.30
Trečiadienis

8.00 – 16.06

Pietų pertrauka

12.00 – 12.30
Penktadienis

(KAS ANTRĄ PENKTADIENĮ)

IGNALINOS R. VIDIŠKIŲ GIMNAZIJOS MIELAGĖNŲ SKYRIUJE

8.00 – 16.06

Pietų pertrauka
 
12.00 – 12.30

VEIKLOS TURINYS

 • Organizuoja ir įgyvendina pirminę sveikatos priežiūrą gimnazijoje.
 • Teikia sveikatinimo veiklos metodines konsultacijas mokytojams, mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams).
 • Dalyvauja formuojant mokymosi aplinką ir sąlygas, nustatytas visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktais.
 • Vykdo pirminę lėtinių neinfekcinių ligų profilaktiką ir šių ligų bendrųjų rizikos veiksnių nustatymą.
 • Vykdo užkrečiamųjų ligų profilaktiką ir kontrolę, organizuoja priemones epidemijai užkirsti.
 • Teikią pirmąją pagalbą.
 • Tvarko medicininius dokumentus, kaupia ir savo veikloje taiko metodinę medžiagą sveikatos klausimais.
 • Analizuoja mokinių sveikatos ir sergamumo rodiklius ir pateikia informaciją gimnazijos bendruomenei, tėvams (globėjams, rūpintojams), savivaldybei bei kitoms suinteresuotoms institucijoms.
 • Bendradarbiauja su asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros, psichologinės bei socialinės pagalbos įstaigomis, savivaldybės vaiko teisių apsaugos tarnyba.
 • Organizuoja susitikimus su mokinių šeimos ar vaikų ligų gydytojais mokinių sveikatos problemoms spręsti ir jų sveikatos gerinimo priemonėms įgyvendinti.
 • Teikia pasiūlymus gimnazijos administracijai, savivaldybei, pirminės sveikatos priežiūros įstaigoms ir kitoms suinteresuotoms institucijoms visuomenės sveikatos priežiūros mokykloje organizavimo tobulinimo klausimais.
 • Dalyvauja įgyvendinant sveikatos ugdymo priemones, integruotas į atskirų mokymo dalykų programas.
 • Rengia mokinių sveikatos priežiūros veiklos planus ir ataskaitas.
 • Vykdo kitas funkcijas, nustatytas kitais teisės aktais.
 • Atlieka profilaktines ir kitas procedūras.   
Atnaujinta: 2021-10-18