Renginių planas

Renginių planas 2021–2022 m. m.

 

Eil.

Nr.

Priemonės pavadinimas

Data

Vykdytojai

Laukiami rezultatai

1.

Mokslo metų pradžios renginys.

09-01

Irmantas Nalivaika

Mokinių taryba

Gražiai ir prasmingai

pradėti nauji mokslo

metai.

2.

Veiklos Europos kalbų dienai

paminėti.

Rugsėjo IV

sav.

Kalbų mokytojų

metodinės grupės nariai

Mokiniai pagilins žinias

apie Europos kalbas.

3.

Tarptautinės mokytojų dienos

minėjimas.

10-05

Irmantas Nalivaika

IV klasė

1-IV kl. mokiniai

pagerbs mokytojus.

4.

Rudeniniai skaitymai.

 

Neringa Mudėnienė

Viktorija Čibirė

Vitalija Medzevičienė

Virginija

Maskoliūnienė

Mokiniai pagilins

poezijos ir prozos

suvokimo gebėjimus,

lavins raiškaus skaitymo įgūdžius.

5.

Gimnazistų krikštynos.

10-22

Vitalija Medzevičienė

II klasė

I kl. mokiniai bus

priimti į gimnazistų

gretas, linksmai praleis

laiką.

6.

Tolerancijos dienos minėjimas

„Būkime tolerantiški“.

11-16

Mokinių taryba

Linas Martinkėnas

Roberta Paukštytė

1-IV kl. mokiniai

mokysis būti

tolerantiški.

7.

Akcija „Knygų Kalėdos“.

Gruodžio

mėn.

Vitalija Medzevičienė

Bibliotekos fondas

pasipildys naujomis

knygomis.

8.

Meninio ugdymo projektas

„Kalėdų stebuklo belaukiant“.

Lapkričio

mėn.

Klasių auklėtojai

Mokiniai ugdysis

meninius gebėjimus.

9.

Socialinių vertybių ugdymo projektas

„Kalėdų išvakarės“.

Gruodžio

mėn.

Klasių auklėtojai

Mokiniai ugdysis

kūrybinius gebėjimus.

10.

Renginys, skirtas Adventui.

 

12-01

Audronė Urbonienė

Mokiniams primintos krikščioniškos

tradicijos.

11.

Laisvės gynėjų dienos minėjimas

„Laisvės liepsna“.


 

01-13

Danguolė Bajarūnienė

Viktorija Čibirė

Neringa Mudėnienė

1-IV kl. mokiniai su mokytojais pagerbs

Sausio 13-osios aukas, prisimins to meto

įvykius, aptars jų

reikšmę.

12.

Šimtadienio šventė.

 

Vasario

mėn.

Audronė

Krikščionaitienė

III klasė

III kl. mokiniai

organizuos tradicinę nuotaikingą šventę

IV kl. mokiniams ir jų mokytojams.

13.

Lietuvos valstybės atkūrimo dienos

paminėjimas.

02-15

Danguolė Bajarūnienė

Viktorija Čibirė

Neringa Mudėnienė

Paminėta Lietuvos

valstybės atkūrimo

diena.

14.

Etnokultūros ugdymo projektas

„Kaziuko mugė“.

03-04

Klasių auklėtojai

Elena Skipkauskienė

Diana Gabrilavičienė

Mokiniai ugdysis

verslumo įgūdžius, bus puoselėjamos

etnokultūros tradicijos, mokomasi bendradarbiavimo.

15.

Lietuvos nepriklausomybės

atkūrimo dienos paminėjimas.

03-10

Danguolė Bajarūnienė

Viktorija Čibirė

Neringa Mudėnienė

Paminėta Lietuvos

nepriklausomybės

atkūrimo diena.

16.

Pilietinio-ekologinio ugdymo

projektas „Darom“.

04-15

5-III klasių auklėtojai

Mokiniai bus

užimti ekologine

veikla, įvertins

ekologijos svarbą,

mokysis dirbti

komandoje.

17.

Renginys „Lietuva skaito“, skirtas

spaudos atgavimo, kalbos ir knygos

dienai paminėti.

05-07

Viktorija Čibirė

Mokiniai pagilins žinias

apie spaudos draudimo laikotarpį.

18.

Renginys, skirtas Gimtosios kalbos

dienai paminėti.

02-19

Neringa Mudėnienė

Mokiniai pagilins

lietuvių kalbos žinias.

19.

Paskutinio skambučio šventė.

05-21

Audronė

Krikščionaitienė

III klasė

Viktorija Čibirė

1-III kl. mokiniai

pasveikins IV kl.

mokinius paskutinio skambučio proga.

20.

Turistinė veikla.

Birželio

mėn.

5–III klasių auklėtojai

Mokiniai ugdysis

turistinius įgūdžius.

21.

Mokslo metų pabaigos šventė.

06-10

06-17

1–III klasių auklėtojai

Viktorija Čibirė

Mokiniams įteikiami apdovanojimai,

linksmai pasitinkamos atostogos.

22.

Ketvirtokų išleistuvės.

06–10

Elena Skripkauskienė

Ketvirtokai linksmai

pažymės mokslo metų

pabaigą.

23.

Abiturientų išleistuvės.

07-15

Irmantas Nalivaika

Abiturientams

 įteikiami atestatai,

prasmingai išlydimi iš gimnazijos.

 

Atnaujinta: 2021-10-13