Viešieji pirkimai

Dokumentai

2020 m. ataskaita
Informacija apie vykdytus pirkimus
2019 m. ataskaita
2018 m. ataskaita
Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas
Įsakymas dėl viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamento patvirtinimo
Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas
Įsakymas dėl viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo
Viešųjų prikimų taisyklės-2015.doc
Viešųjų pirkimų taisyklės
Viešųjų pirkimų darbo reglamentas

Pirkimų planai

Viešųjų pirkimų plano-2017 patvirtinimo pakeitimo įsakymas (gruodis)
Viešųjų pirkimų planas-2017 (gruodis)
Viešųjų pirkimų plano-2017 patvirtinimo pakeitimo įsakymas (rugsėjis)
Viešųjų pirkimų planas-2017-papildymas (rugsėjis)
Viešųjų pirkimų planas-2017-papildymas (birželis)
Viešųjų pirkimų plano-2017 patvirtinimo pakeitimo įsakymas
Viešųjų pirkimų planas-2017-papildymas
Viešųjų pirkimų plano-2017 patvirtinimo pakeitimo įsakymas
Viešųjų pirkimų planas-2017-papildymas
Viešųjų pirkimų plano-2017 patvirtinimo pakeitimo įsakymas
Viešųjų pirkimų planas-2017-papildymas
Viešųjų pirkimų plano-2017 patvirtinimo pakeitimo įsakymas
Viešųjų pirkimų planas-2017-papildymas
Viešųjų pirkimų plano-2017 patvirtinimo įsakymas
Viešųjų pirkimų planas-2017
Viešųjų pirkimų plano 2016 priedas
Viešųjų pirkimų planas-2016-papildymas3
Viešųjų pirkimų planas-2016-papildymas2
Viešųjų pirkimų planas-2016-papildymas1
Viešųjų pirkimų planas-2016
Viešųjų pirkimų planas-2015
Viešųjų pirkimų planas-2014
Viešųjų pirkimų planas-2013
Viešųjų pirkimų planas-2012

Pirkimai

2017

Viešojo pirkimo sutarčių, pirkimo sutarčių ir vidaus sandorių ataskaita
Skelbimas apie pradedamus pirkimus/ Birželis
Skelbimas apie pradedamus pirkimus/ Gegužė
Skelbimas apie pradedamus pirkimus/ Balandis
Skelbimas apie pradedamus pirkimus/ Kovas
Skelbimas apie pradedamus pirkimus/ Vasaris
Skelbimas apie pradedamus pirkimus/ Sausis

2016

Skelbimas apie laimėtojus /Gruodis
Skelbimas apie pradedamus pirkimus/ Gruodis
Skelbimas apie laimėtojus /Lapkritis
Skelbimas apie pradedamus pirkimus/ Lapkritis
Skelbimas apie laimėtojus /Spalis
Skelbimas apie pradedamus pirkimus/ Spalis
Skelbimas apie laimėtojus /Rugsėjis
Skelbimas apie pradedamus pirkimus/ Rugsėjis
Skelbimas apie laimėtojus /Rugpjūtis
Skelbimas apie pradedamus pirkimus/ Rugpjūtis
Skelbimas apie pradedamus pirkimus/ Gegužė
Skelbimas apie pradedamus pirkimus/ Balandis
Skelbimas apie pradedamus pirkimus/ Kovas
Skelbimas apie pradedamus pirkimus/ Vasaris
Skelbimas apie pradedamus pirkimus/ Sausis
Skelbimas apie laimėtojus /Gegužė
Skelbimas apie laimėtojus /Balandis
Skelbimas apie laimėtojus /Kovas
Skelbimas apie laimėtojus /Vasaris
Skelbimas apie laimėtojus /Sausis

2015

Skelbimas apie pradedamus pirkimus/ Gruodis
Skelbimas apie pradedamus pirkimus / Lapkritis
Skelbimas apie pradedamus pirkimus/ Spalis
Skelbimas apie pradedamus pirkimus/ Rugsėjis
Skelbimas apie laimėtojus /Gruodis
Skelbimas apie laimėtojus /Lapkritis
Skelbimas apie laimėtojus /Spalis
Skelbimas apie laimėtojus /Rugsėjis

Atnaujinta: 2021-10-17