Metodiniai darbai

„Elektros laboratorijoje: sujunkime grandinę“ Pamoka 4 kl.
„Metų laikai“ Lietuvių kalbos pamoka 1 kl.
„What are they doing“ Anglų kalbos pamoka 3 kl. (J. Raketienė)
Metodinis renginys „Veni, vidi, vici“
„Interaktyvūs mokymo metodai“ Metodinė medžiaga anglų kalbos pamokoms
Dorinio ugdymo ir technologijų integruota pamoka 2 klasėje
Paveikslas ant audinio. Metodinė priemonė
Širdies darbas. Kraujospūdis. Praktikos darbas „Fizinio krūvio įtaka pulso dažniui ir kraujospūdžiui“. Integruota biologijos, informacinių technologijų ir kūno kultūros pamoka III klasėje
Inkstų sandaros tyrimas ir šlapimo tyrimų rezultatų analizė IV kl.
Mūsų pomėgiai 2 kl
„Spalvų paslaptys“ 1 klasė
Trinties jėga. Fizikos pamoka 8 klasėje
Debatai muzikos pamokoje
„Architektūriniai dailės stiliai“ Pamokos I klasei planas
„Meine Schulsachen“ Vokiečių kalbos pamokos 6 klasėje planas
„Žalgirio mūšis“ Pasaulio pažinimo pamokos planas 4 klasė
Pasaulio pažinimo pamoka 3 klasėje „Ko galima rasti Lietuvos žemės gelmėse?
Pa( si) tikrinamieji lietuvių kalbos darbai 6 ir 1g klasių mokiniams. Darbai, skirti specialiųjų poreikių mokiniams
Renginys „Vidiškių dvaro savininkų Kamienskių palikimas Ignalinos miesto istorijos vingiuose“
Renginys „Eik taip, kaip eina laisvė“
Gamtos ir žmogaus pamoka 6 klasėje „ORO TARŠA“
„Judesių išraiška“ Neformalaus Švietimo planas (N.Grinevičienė)
„Sudie, vaikystei!“ Scenarijus ketvirtokų šventei (J.Šalkauskienė)
Integruota matematikos ir informacinių technologijų pamoka 2g kl.
Integruota anglų kalbos ir informacinių technologijų pamoka 5 kl.
Netradicinė fizikos pamoka – konkursas 8 klasėje „Jėga yra Jėga“
„Interjerinių lėlių gaminimo būdai". Technologijų pamokų ciklas 7-10 klasei (A. Krikščionaitienė)
Integruoto ugdymo diena 1 klasėje „Rugelio kelias“ (E. Abeciūnienė)
Integruota pasaulio pažinimo – matematikos pamoka 2 klasėje „Kalendorius“
Integruota anglų kalbos ir matematikos pamoka 4 kl.
Integruotos lietuvių kalbos, muzikos, dailės ir technologijų pamokos 4 klasėje „Mikalojus Konstantinas Čiurlionis“
„Graužikai“ Pasaulio pažinimo pamokos planas 3 klasė
Pasaulio pažinimo pamoka 2 klasėje „Gamtos reiškiniai“
Integruota fizikos ir informacinių technologijų pamoka 8 klasėje „Mechaninio judėjimo uždavinių sprendimas ir iliustravimas“ (J. Garnevičienė)
„Mokomės užsienio kalbos žaisdami. Žaidimas“ (M. Valentas)
„Anglų kalba smagiai“
„Dailės žanrai“ Pamokos 8 klasei planas
Aktyvūs mokymo metodai biologijos pamokose. Pamokų ciklas 1g klasėje „Kvėpavimas“
„Aukime sveiki". Integruoto ugdymo dienos pradinėse klasėse aprašymas (E. Abeciūnienė, D. Kindurienė, I. Pakalkienė, J. Šalkauskienė)
Asmeninio laiško ir esė rašymo anglų kalba reikalavimai ir patarimai. (I. Labuckienė)
„Šviesa ir jos šaltiniai. Tiesiaeigis šviesos sklidimas“. Fizikos pamokos 7 klasėje planas.

Atnaujinta: 2019-09-17