Neformaliojo švietimo veikla

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO PROGRAMOS 2021–2022 M. M.

Programos pavadinimas

Klasės

Mokytojas

Valandų skaičius per savaitę

Įdomioji matematika

1–4

Elena Abeciūnienė

1

Let‘s play (anglų k.)

1, 2

Ingrida Labuckienė

1

Slaptasis kodas

1–4

Joana Garnevičienė

1

Jaunieji gamtos bičiuliai

1–4

Elena Abeciūnienė

1

Šokis

1–4

Elena Skripkauskienė

2

Step aerobika

1–4

Irmantas Nalivaika

1

Pop grupė

1–4

Viktorija Čibirė

1

Matematika aplink mus

2, 3, 4 M

Rožė Bielinienė

2

Iš viso 1–4 kl.:

10 val. (iš jų 2 val. Skyriuje)

Spalvų pasaulis

5–8

Audronė Krikščionaitienė

1

Dirbtuvėlės

5–8

Diana Gabrilavičienė

1

Judrieji ir sportiniai žaidimai

5–8

Gintaras Gruodis

1

Stalo tenisas

5–8

Gintaras Gruodis

1

Futboliukas

5–8

Irmantas Nalivaika

2

Step aerobika

5–8

Irmantas Nalivaika

1

Iš viso 5–8 kl.:

7 val.

e-Twinning draugai

I, II

Jurgita Raketienė

1

Krepšinis

I, II

Gintaras Gruodis

1

Futbolas

I, II

Irmantas Nalivaika

2

Iš viso I, II kl.:

4 val.

Šokis

III, IV

Elena Skripkauskienė

2

Pop grupė

III, IV

Viktorija Čibirė

2

Tinklinis

III, IV

Gintaras Gruodis

1

Iš viso III, IV kl.:

5 val., liko nepanaudota 1 val.

 

Pagal BUP skirtos 27 val. Panaudotos:

 26 val. (iš jų 2 val. skyriuje), liko nepanaudota 1 val.

Atnaujinta: 2021-09-21