Metodinė taryba

Pirmininkė -

Ingrida Labuckienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė.

 

Nariai:

Audronė Krikščionaitienė, dailės, technologijų mokytoja metodininkė, klasės auklėtojų metodinės grupės pirmininkė,

Dainius Vaitkevičius, matematikos, informacinių technologijų vyresnysis mokytojas, gamtos mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkas,

Jurgita Raketienė, anglų, vokiečių kalbos vyresnioji mokytoja, kalbų mokytojų metodinės grupės pirmininkė,

Elena Abeciūnienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė, pradinių klasių mokytojų metodinės grupės pirmininkė,

Danguolė Bajarūnienė, istorijos vyresnioji mokytoja, dorinio ugdymo ir socialinių mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė,

Gintaras Gruodis, fizinio ugdymo mokytojas metodininkas, fizinio ugdymo, technologijų ir menų mokytojų metodinės grupės pirmininkas.

 

 

Atnaujinta: 2021-09-27