Aktualijos

Adventiniai susitikimai gimnazijoje

     ADVENTAS dažniausiai būna dovanų pakavimo, ruošimosi šventėms, priešventinių susitikimų su draugais metas. Tai nieko blogo. Dovanų ruošimas ir teikimas mums primena DOVANOTĄJĮ, kurio gimtadienį per šventas Kalėdas švęsime.

     Tačiau, kad ir kaip miela rengtis šv. Kalėdoms, Vidiškių gimnazijoje sutelkėme savo jėgas ir dėmesį ir skyrėme ne daugybei nelabai svarbių reikalų, bet esminėms Advento tiesoms. Įsipareigojome ir atradome laiko ir vietą tyliai maldoje pabūti su Jėzumi. Kasdienių rūpesčių tėkmė neatitolino, bet panardino į Viešpaties artumą. Taip geriausiai parengėme kelią Jėzaus atėjimui į mūsų širdis susiburdami į adventinius pirmadienių susitikimus. Žinoma, pasiruošimą šv. Kalėdoms įtakojo pandemijos iššūkiai bei ribojimai susiburti į didesnį dalyvių būrį. Pirmąją advento Pranašų ir antrąją Betliejaus žvakes pirmadieniais mūsų gimnazijoje susirinkę prie Advento vainiko įžiebė pradinių klasių mokiniai su savo klasės mokytojomis. Išklausę Dievo žodį, prisiminėme, jog Jėzus yra ramybės davėjas, pažadėtas mums nuo pat pasaulio sukūrimo pradžios. Mokėmės dėkoti Dievui už laukimo dovaną ir už mums suteiktą ramybę. Trečiąjį Advento pirmadienį gimnazijoje susirinkę prie adventinio vainiko Dievo Žodį apmąstė bei uždegė Piemenų žvakę penktos klasės mokiniai ir jų klasės auklėtoja Danguolė Bajarūnienė. Ketvirtąją Angelų žvakę įžiebė pirmokai gimnazistai džiaugdamiesi, kad jau greit sulauksime Šv. Kalėdų stebuklo. Klausydami ir įgyvendindami Dievo Žodį mokėmės laukti Dievo gimimo bei ruošėme Jam kelią į savo širdis.

     Adventą išgyvenome susikaupę, bet kupini vidinio džiaugsmo, ruošdamiesi pasveikinti Prakartėlėje gimusį Jėzų.

Audronė Urbonienė, tikybos vyr. mokytoja
Ankstesni įrašai


     Nežinai, ką parašyti draugui ar artimajam Kalėdų proga, neturi jokių minčių, o visi gražūs žodžiai kažkur išsibarstė?

     Ignalinos rajono savivaldybės administracija antrus metus organizavo kalėdinės puošybos konkursą ir kvietė jame dalyvauti rajono įmones, įstaigas, gyventojus. Konkursas skirtas skatinti bendruomeniškumą, kūrybiškumą, bendromis pastangomis puošti aplinką ir kurti šventinę nuotaiką.

     Ignalinos rajono savivaldybės administracija kasmet rengia Jaunųjų talentų konkursą. Šiais metais irgi išrinkti ir apdovanoti nugalėtojai, labiausiai pasižymėję 2020-2021  mokslo metais intelektualinėje, kūrybinėje, meninėje veikloje.

     Gruodžio 16 dieną gimnaziją pasiekė tikrai maloni žinia – gimnazijos vardu teikta paraiška Švietimo mainų paramos fondui trumpalaikių bendrojo ugdymo srities mobilumo projektų (KA122-SCH) programai buvo įvertinta palankiai ir projektas „Tarpkultūrinės partnerystės plėtimas“ gavo dotaciją (8040,00 eurų) jo įgyvendinimui.

     Kviečiame visus – mokinius, tėvelius, mokytojus, mokyklos darbuotojus – rašyti šventinius sveikinimus vienas kitam ir naudotis pašto paslaugomis.